អាសូរណាស់! សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង នារីម្នាក់ ត្រូវស្លា​ប់ចោលប្តីទាំងវ័យក្មេង ដោយតែជំងឺកា​ច​សា​ហា​វមួយនេះ…

នារីវ័យក្មេងម្នាក់ ខណៈកំពុងស្រលាញ់គ្នា ជាមួយប្តី ស្រាប់តែស្តេចមច្ចុរាជឥត មេត្តាមកពង្រាត់ នាងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីប្តី និងក្រុមគ្រួសារ គ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ ដោយសារជំងឺដ៏ កា ច សា ហាវ មួយ ធ្វើឲ្យបុរស ជាប្តីបង្ហោះ សារក្តុក ក្តួលស្តាយ ស្រណោះ ជីវិតនា រីជាប្រពន្ធជា ពន់ ពេក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម គណនីហ្វេសប៊ុក ChamRuen Vy ដែលជាស្វាមីស ពនារីខាងលើ បានបង្ហោះរូបភា ពដ៏សែនឈឺចាប់មួយសន្លឹក កំពុងតែឱប ភរិយារបស់គាត់ ភ្ជាប់ជាមួយ សំណេ រដ៏ក្តុកក្តួលថា « ប្រពន្ធសំណព្វ របស់បង សូម្បីតែពាក្យលាមួយម៉ាត់ ក៏មិន ប្រាប់បងដែរ អូនចិត្តដាច់ណាស់ បងអរគុណ គ្រប់យ៉ាង ដែលអូនផ្ដល់ឲ្យយបង អូនគេងបាន សុខហើយ លាជារៀង រហូតប្រពន្ធស ម្លាញ់»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក គណនីហ្វេស ប៊ុកNa Kwan បានបង្ហោះសារថា “RIP ណាអែង ជាមិត្តផងជាកូនក្រុមលេផង លឿនពេកហើយ និយាយជាមួយគ្នា មិនទាន់មួយខែផង ។ ទៅឲ្យយបានសុខណា អែង កុំឲ្យយដូច ជាតិនេះលឿនពេក ហើយ RIP”។ ម្ចាស់គណនីនេះ បានបន្ថែម ទៀតថា “គាត់មានជំងឺរលាក ស្រោម ខួរក្បាល”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment