ស្ងាត់ៗ សង្ឃឡុង ចន្ថា សុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ ពីសម្តេចហ៊ុន សែន ដើម្បីបានបួងឡើងវិញ…

យោងតាមហ្វេសប៊ុក ផេករបស់សង្ឃ Long Chantha ដែលបាន បង្ហោះសារ កាលពី២០ម៉ោ ងមុនមា នខ្លឹមសារថា « អាត្មាភាព ភិក្ខុឡុងចន្ថា សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងបំផុ តចំពោះ ញោម សម្តេចអគ្គមហា សេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែន និងសូមដឹង គុណជានិច្ច គោរពស្រលាញ់ គាំទ្រមិនកែប្រែ ជូនពរសម្តេច មានសុខភា ពល្អបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា នាំមកនៅសុខសន្តិភាពតរៀងទៅ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក៏សូម អរគុណ ញោមនាយ កខុទ្ទកាល័យ ផងដែរ ដែលញោម ជួយរកយុត្តិធម៌ សម្រាប់ អាត្មាភាព ភិក្ខុឡុង ចន្ថា ឲ្យបានគង់នៅ បន្តភេទ ជាអ្នកបួ ស បន្ត អរគុណញោមខ្លាំ ងណាស់ សង្ឃឹមថាអ្វីៗ នឹងល្អប្»។

សូម បញ្ជាក់ថា ក្រោយពីបែកធ្លាយ សារសំឡេងសង្ឃ ឡុង ចន្ថា លួចទាក់ទង ញ៉ែស្រីញី និងបបួ លនារីរូបនោះ ណាត់ជួបគ្នានៅខ្លោងទ្វារវត្តភ្នំស្អាង ដែលនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទ មានការភ្ញាក់ផ្អើល និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្ឃឡុង ចន្ថា បានធ្វើលិខិតសន្យាថា នឹងសឹកនៅ ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នៅចំ ពោះមុខមន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ខេត្ត ។លុះដល់ថ្ងៃកំ ណត់ ស្រាប់តែ សង្ឃជើងល្អអង្គនេះ ប្តូរចិត្តមិនព្រម សឹក ក្រោមហេតុផ លមិនទា ន់អស់និស្ស័យ នឹងព្រះផ្នួស ហើយបានរត់ គេចខ្លួនបាត់ ឈឹងមិ នដឹងជាទៅ គង់នៅវត្តណា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយក ប្រគេនមកព្រះមេគណទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត ឲ្យចាត់ការលើករណីសង្ឃ ឡុង ចន្ថា បើឃើញនៅកន្លែងណាត្រូវចាប់ សឹកកន្លែងនោះ តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ គ្មាននរ ណាម្នាក់ដឹងថា សង្ឃឡុង ចន្ថា កំពុងតែលាក់ខ្លួនអាត្មា នៅ ទីកន្លែងណា មិនមានទាន់ប្រភពព័ត៌មា នផ្លូវការណាមួយថា សង្ឃជើងល្អអង្គនេះ បានសឹកឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពក្រៅផ្លូវកា រមួយ បានបង្ហើបថា សង្ឃឡុង ចន្ថា បានរត់ គេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃតែ យ៉ាងណា មហាជនរង់ ចាំមើលថា តើសង្ឃឡុង ចន្ថា អាចរត់គេ ចខ្លួនដល់ពេ លណា បើសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយ កប្រគេនមកព្រះមេគណទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត ឲ្យចាប់ផ្សឹកសង្ឃឡុង ចន្ថា ទោះជានៅកន្លែងណា ក៏ដោយ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment