សូមប្រយ័ត្ន!! ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកែប,ចុះត្រួតពិនិត្យនិងដកហូតបានបង្គាចាក់សារធាតុគី មី ជិត១០០គីឡូនៅ…

ដើម្បីគិតគូរសុខភាពបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរណ៍,ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកែប,ចុះត្រួតពិនិត្យនិងដកហូតបានបង្គាចាក់សារធាតុគី មី ជិត១០០គីឡូនៅផ្សារក្តាម​យោងតាមការបង្ហោះឲ្យដឹងរបស់ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ អភិបាលខេត្តកែប បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី ២២ នេះ លោកបានដឹកនាំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញ និងដកហូតបានបង្គាមានសារធា តុគីមី រហូតដល់ទៅជិត ១០០គីឡូក្រាម ហើយលោកបានដុ តបំផ្លា ញចោល ដើម្បីសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរណ៍។ ឯកឧត្តមបានសរសេររៀបរាប់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“សុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរណ៍គឺជារឿងសំខាន់បំផុត ដែលក្នុងនាមអាជ្ញាធរត្រូវតែគិតគូរ និងយកចិត្តទុកដាក់! ខេត្តកែប, ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ៤កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំបានដឹកនាំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ និងមន្រ្តីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញ នៅទីតាំងផ្សារក្តាម ព្រមទាំងបានដកហូតទំនិញអន់គុណភាព និងបង្គាប្រើប្រាស់សារធាតុគី មីហាមឃាត់ មានចាក់សារធា តុចាហួយគីមី ចំនួនជិត១០០គីឡូក្រាម យកទៅដុ​ តបំផ្លា ញចោល៕”

Related posts

Leave a Comment