ផ្ទុះការរិះគន់ មានជនឆ្លៀតឳកាសដាក់ខ្សែកាក់ភ្ញៀវយកលុយ ចូលទៅលេងរមណីយដ្ឋានទឹកឆា…

មានការរិះគ ន់យ៉ាងខ្លាំងពី ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជា ភ្ញៀវចូលទៅលេង កំសាន្តក្នុងតំបន់រម ណីយដ្ឋានទឹកឆា ដោយមានការដាក់ខ្សែកាក់ពួ កគា ត់ដើម្បីទារលុយ ជាមុនសិន ទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅលេ ងក្នុងតំប ន់រម ណីយដ្ឋានទឹកឆា។ការដាក់ខ្សែកាក់ ភ្ញៀវទារលុយពីភ្ញៀវដែលចូល ទៅលេងតំប ន់ទេសចរ ណ៍មួយនេះជា ការផ្គើនទៅនឹងការណែនាំ របស់អភិ បា លខេត្តកំពង់ ចាមផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាស ឈប់សម្រាកស ងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ​នេះ​ នៅតំបន់​រម ណីយដ្ឋាន​ទឹក​ឆា​ មាន​ការ​ទារ​ប្រាក់​ពី​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​​ ចំនួន​២កន្លែង​ ១-ទាំង​រថយន្ត​ និង​ម៉ូតូ​ គឺ​ក្នុង​មនុស្ស​១នាក់​២០០០៛​ ២-ដាក់​ខ្សែ​កាត់​ ទទឹង​ថ្នល់​យ ក​លុយ ​ពី​ម៉ូតូ​១គ្រឿង​ ២០០០៛​ ហេីយ​បេី​ផ្ញេី​នៅ​មួយ​កន្លែង​ ក៏​២០០០៛​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរំលឹកថាកា លពីថ្មីៗនេះលោក​​ អ៊ុន​ ចាន់ដា​ អភិបាលខេត្តកំព ង់ចាម ក្នុង​ឱកាសចុះពិនិត្យតំប ន់អភិរក្ស​ រមណីយ៍ដ្ឋន​ក្បាល​ទឹក​(ទឹក​ឆា​)​ ស្ថិតនៅក្នុង ឃុំក្រូច និង​ឃុំបឹងណាយ ស្រុកព្រៃឈរ ជាប់​ព្រំប្រទល់ ​ឃុំ​តាអុង​ ស្រុកចំការលើ ដើម្បីរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ កែ លម្អសោភ័ណភាព និងកំណត់ទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាំងព្រំប្រទល់តំបន់​អភិរក្ស​ក្បាល​ទឹក​រមណី យ៍ដ្ឋាននេះ អភិបាលខេត្ត​មិន អនុញ្ញាតឲ្យមានកា រដាក់បា រាសទារ លុយពីភ្ញៀវទេស ចរនោះឡើយ។ទោះយ៉ាងណា ការទាលុយ ពីភ្ញៀវដែលចូលទៅកម្សាន្តនៅក្នុងតំ បន់រមណីដ្ឋានទឹកឆា បានធ្វើជា ប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃ គេមិនទា ន់ដឹងថាតើ លុយ ទាំងនោះយកទៅណានោះទេ៕SRP ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment