លោកបណ្ឌិត សុខ ទូច ភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងថា មានក្រុមឈ្មួញ លួចកាប់ឈើប្រណិតៗកាន់តែច្រើន…

លោក​បណ្ឌិត សុខ ទូច បាន​ចុះទៅ ពិនិត្យ​ដោយផ្ទាល់​ដល់ ​ក្នុងព្រៃ កន្លែង​ដែល​ក្រុម​ឈ្មួញ​ លបលួច ​កា ប់​ដើមឈើ​ធំៗ​មាន តម្លៃ ដូចជា​ធ្នង់ គ្រញូង ឈ្លីក និង​ផ្ចឹក ដើម្បី​យកទៅ លក់​ក្នុង​ទីផ្សា រ​ង​ងិ​ត​។ ប៉ុន្តែ​ទោះយ៉ាងណា លោក​បណ្ឌិត ពុំបាន​បញ្ជាក់​ទីកន្លែង​ ពិត​ប្រាកដថា​នៅក្នុង ​តំបន់​ ណា​នោះទេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បណ្ឌិត សុខ ទូច ប្រធាន​រា ជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី​២០ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ បាន​សរ សេរ​សារ​លើ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវ​ថា ថ្ងៃនេះ​ជា ​ថ្ងៃ​សម្រាក ប៉ុន្តែ​ក្រុមការងារ​យើង មិនបា ន​ឈប់សម្រាក​ នោះទេ ព្រោះ​ក្រុម ចោរ​ កា ប់ ​ឈើ​កាន់តែច្រើន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បណ្ឌិត បាន​បញ្ជាក់ថា លើក​នេះ​ក្រុមចោរ​យ កតែ​ ឈើ​ធំៗ ដែលមាន ​ទំហំ​ចាប់ ពី​២​ឱប​ឡើងទៅ ហើ យ​ឈើ​ដែល​ពួកនេះ ត្រូវការ​ទំហំ ​ចាប់ពី​២​ឱប​ទៅ​មាន ​ឈើ​ឈ្លីក និង​ផ្ចឹក ចំណែក​ឈើ​ ដែល​ពួកនេះ យក​ ចាប់ពី​២​តឹក​ទៅ​៣​តឹក​ឡើងទៅ​មានដូច ជា​ធ្នង់ និង​គ្រញូង ដែល​ពួកនេះ កាប់​យ កតែ​ឈើ​ប្រវែង​ ១​ម៉ែត្រ​ទៅមួយ​ម៉ែត្រ​កន្លះ​ឡើងទៅ​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment