អុញនុះ តារាសម្តែង ម៉ារី ជេរម្រាយអ្នករិះគន់នាងស្លៀកលីអូ ខួបកំណើត ថាជាពួកអាអត់ខួរ ពួកអាភ្លើ…

ប៉ុន្មានថ្ងៃមុន នេះស្រាប់តែលេ ចចេញការរិះ គន់យ៉ាងខ្លាំងៗពីទស្សនិក ជនជាច្រើនជុំវិញ ការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មិនស មរម្យបែ បប៊ីគីនី ទាំងគ្រួសារប្រារព្វពិ ធីខួបកំ ណើត។ ទោះរងកា ររិះគន់ខ្លាំងពិត មែនក៏ តារាស្រីរូបនេះនៅតែមិ នបន្ថយការគិត នោះទេពោល គឺកាន់ តែបង្កើនការរិះគ ន់តបទៅ កាន់ទស្សនិកជ នទៅវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​គ្រាដែល ជិតគ្រប់ខែសម្រាល កូនដំណក់ឈា មដំបូ ងទៅហើយ អតីតារាស ម្តែងស្រីកញ្ញា ម៉ារី បាន នាំក្រុមគ្រួសារស្លៀកពាក់បែបកម្សាន្តមា ត់សមុទ្រ គឺប៊ីគីនីប្រារព្វពិធីខួ បកំណើតរ បស់នាងយ៉ា ងរំភើយ ដែលមនុស្សសម័យថ្មីហៅថា Pool Party។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបថតជាច្រើនសន្លឹករ បស់នាងទទួលរង កការរិះគ ន់យ៉ាងចាស់ដៃ ថាជារឿងមិនសមរម្យ និងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រី និងពិតជាពិបាកភ្នែកខ្លាំង។ ភាពសិចស៊ីក្នុងពិធីខួបកំណើត នេះបា នធ្វើឲ្យគេនឹកគិ តដល់តា រាសម្តែងស្រីកញ្ញា ដេនីក្វាន់ ដែលរងកា ររិះគន់យ៉ា ងសម្បើមពីមហា ជន ហើយក្រោយ កនាងត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌ហៅទៅអប់រំណែនាំផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីថ្មីលើអតីតារា សម្តែងម៉ារី ក៏ត្រូវបានគេលើ កឡើងថាជា ការស្លៀកពាក់លើ សមិនអាចទ ទួលយកបានរហូតដល់ទស្សនិកជនខ្លះបានបញ្ចេញទ ស្សនៈថា “ប្រសិនបើជាអ្នករកស៊ីផ្លូ វ ភេ ទខ្ញុំមិនរិះ គន់ទេ ប៉ុន្តែនេះខ្លួនជាអ្នកសិល្បៈជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរ តែបែ ជាធ្វើរឿងបែប នេះទៅវិញតើឲ្យរំពឹងអី”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នករិះគន់ដដែលលើកឡើងថា​”បើខ្ញុំមា នកូនស្រី ឬកូនប្រុសខ្ញុំមិ នឲ្យចូលសិល្បៈទេ ពីព្រោះអ្នកសិល្បៈខ្លះការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ សីលធម៌ និងចំណេះដឹង អប់រំគឺវា អន់ណាស់ ខ្ញុំសុខចិ ត្តឲ្យកូនខ្ញុំរៀនសិល្បៈ ពីYoutubeនិងអានសៀវភៅវិញល្អជាង”។ មានពាក្យរិះគន់ជាច្រើនបានចា ក់ស្រោចទៅកា ន់អតីតារាស្រីរូបនេះ ដែលសុទ្ធតែស្ថិតក្នុងអត្ថន័យ មិនពេញចិត្ត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជារង ការរិះគន់ មិនសច្ចៃមា ត់ក្តីក៏តារាស្រីរូបនេះលើ កឡើងថាកម្មវិធីរប ស់នាងត្រូវបាន ប្រារព្វធ្វើនៅកន្លែងហែលទឹក ចង់ឲ្យនាងពាក់ ហូលផាមួងហែល ទឹកមែន? ហើយជាកម្មវិធីនា ងលុយនាង ក្តីសុខ នាងហេតុអីត្រូវទើស។ នាងបន្តវាយប្រហាទៅ កាន់អ្នករិះគន់ថា មិនបា នទាំងខ្ចីលុយអ្នករិះគន់ មកធ្វើទេ ហើយនាងនៅតែមិនខ្វល់ការ រិះគន់ ហើយនាង ស្នើឲ្យអ្នកដៀលនាង ជាស្រីខូចទៅ មើលខ្លួនឯងឲ្យល្អសិន។ អតីតតា រាស្រីរូបនេះពោលទាំង ពាក្យថាអ្នករិះគ ន់ជាមនុស្សគ្មាន ខួរក្បាល និងមិន មានអ្វីដែ លត្រូវយក សម្តីពួកគ្មានប្រយោជន៍មួយ ចំនួនមករំខា នក្តីសុខនា ងនោះទេ ខណៈនាងក៏ លាឈប់ពីសិល្បៈផ ងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការវាយបកទៅកា ន់អ្នកគាំទ្រនេះកា ន់តែធ្វើឲ្យកម្តៅនៃកា រវា យប្រហារនាង កាន់តែខ្លាំងដែល ទស្សនិកជនមួយចំនួនយល់ថាជាស្ត្រីខ្មែរក៏ នៅតែបន្តមាន ភាពខ្មា សអៀ នខ្លះមិ នគួរធ្វើរឿងមិ នសមភ្នែក លើសបែបនេះទេ ហើយបើទោះបីជានាងលា ឈប់ពីសិល្បៈមែនក៏ នាងមានដិត ដាមឈ្មោះក្នុងនា មជាម នុស្សរបស់មហាជន ដែលមានឈ្មោះក៏ ព្រោះទស្សនិកជន និងគួរទទួលយក កការរិះគន់ក្នុងន័យ កែលម្អជារឿងប្រសើរបំផុត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment