ប្រសើរណាស់ លែងពិបាកទៀតហើយ! ឯកឧត្តម ស ថេត ឲ្យលេខទូរស័ព្ទអ្នកនាំពាក្យ ទៅពលរដ្ឋ ទុករាយការណ៍ពេលមន្ត្រីណា ខ្ជិលធ្វើការនៅមូលដ្ឋានខ្លួន…

លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ស ថេត អគ្គស្នងការរង នគរបាលជាតិ និងជាស្នងការនគរបាលរា ជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅថា៖ ខាងក្រោមនេះ ជាលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ ទំនង​របស់អ្នក នាំពាក្យ​ នៃស្នងការដ្ឋាននគបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ គឺលោកវរសេ នីយ៍ឯក​ សាន​ សុខសីហា​ (069 516 999)។ ដូច្នេះ ប្រ ជាពលរដ្ឋរស់នៅតាម មូលដ្ឋាន ទាំង១៤ខណ្ឌ អាចខលបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្នងការ តម្រូវឱ្យដើម្បីឱ្យមន្ត្រីនគរបាលជាតិ ត្រូវបម្រើ ការ ពារប្រជាពលរដ្ឋ ២៤ម៉ោង លើ២៤ម៉ោង ផ្តល់សេវាសាធារណៈ ក្នុងនោះលោ កថែមទាំង ផ្តល់នូវចក្ខុវិស័យ​ ៩ចំណុច​ របស់លោក ក្នុងនា មជា​ អគ្គស្នងការរង​ និងជាស្នងការនគ របាលរាជធានីភ្នំពេញ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១.​ ពង្រឹងកង កម្លាំងអនុវត្តឲ្យបានល្អនូវបទបញ្ជា​ និង​ វិន័យកង កម្លាំងនគ របាលជាតិ​ ដោយត្រូវមា នសីលធម៌ល្អ​ ត្រូវស្លៀកពា ក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ​ និងកា ត់សក់ខ្លីជានិច្ច២.​ ពង្រឹងការហ្វឹក ហាត់​ និងការបណ្តុះបណ្តាលជំ នាញជាប្រចាំដល់មន្ត្រីដេីម្បីស្របតា មកា ររីកចម្រេីន​ និងងាយស្រួលយកទៅអនុវត្តការ ងារប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានកាន់តែល្អ​ប្រសេីរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣.​ រៀបចំសាងសង់អ គារស្នងការថ្មី​ ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់​ បំពាក់ដោ យបច្ចេកទេ សទំនេីប​ សម្រាប់មន្ត្រីទាំងអស់ងាយស្រួលក្នុង ការបំពេញភារកិច្ច ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់​ ជាមួយ និងអ នាម័យ​ស្អាត​ និងបរិស្ថានល្អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤.​ រៀបចំកាត់សម្លៀកបំពាក់ដល់កងកម្លាំងដេីម្បីស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតស្រុះគ្នា​ និងជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់នគរបាលជាតិ​៥.​ បំពាក់សម្ភារ:​ និងមធ្យោបា យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក ងកម្លាំងដេីម្បីងាយស្រួល ក្នុងការបម្រេីប្រជាពលដ្ឋ​ ធានាការពារឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាព ជូនប្រជាលរដ្ឋ​ ជាពិសេសផ្តល់ សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦.​ រៀបចំសាងសង់អ គារស្នាក់នៅ​ និងអាហារដ្ឋាន​ សម្រាប់ផ្តល់ភាពងា យស្រួលដល់ កម្លាំងអន្តរាគ មន៍ក្នុងការប្រចាំការ​ ២៤ម៉លេី២៤ម៉​ និងរៀបចំសាងសង់ ឃ្លាំងថ្មីដែលមា លក្ខណ:ស្តង់ដា​ សម្រាប់ដាក់ សម្ភារ:​ផ្សេងៗ​ ធានាឲ្យបានការប្រេីប្រាស់ បានយូរអង្វែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧.​ រៀបចំសាងស ង់សាលប្រជុំធំដែល មានលក្ខណ:ស្តង់ដាទំនេីប​ ប្រកបដោ យគុណ ភាពខ្ពស់​ និងបំពា ក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនេីប​ និងត្រៀម ជាប្រចាំ​ នូវស្បៀងគ្រប់ប្រភេទ​ នៅក្នុងឃ្លាំង សម្រាប់កងកម្លាំង​៨.​ បំពា ក់នៅមធ្យោបាយល្អៗ​ ថ្មីៗ​ ដេីម្បីងា យស្រួលដល់ កងកម្លាំងក្នុងការបំ ពេញភារកិច្ច​ និងចុះប្រតិបត្តិ ការការងារ៩.​ យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំ ពោះសុខទុក្ខមន្ត្រីក្រោម ឱវាទទាំងអ ស់ដែលមានជំងឺ​ ជួបគ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍​ និងជួបបញ្ហាផ្សេងៗ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment