ការពារឲ្យបាន សូមប្រយ័ត្ន! ពលរដ្ឋវៀតណាមស្លាប់រហូតដល់ ១៦នាក់ហើយ បន្ទាប់ពីប្រហែស ឲ្យឆ្លងចូលសហគមន៍…

នៅថ្ងៃអង្គារនេះ កូវីដ១៩ បានបន្តស ម្លា ប់ព លរដ្ឋវៀតណាម ម្នាក់ទៀត ដែលតួ លេខ នេះបា នធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុ សរលា កសួតប្រភេទ ដែលមិ នទាន់មាន វ៉ាក់ សាំងការពា រនេះបាន កើនដ ល់ ១៦នាក់ហើយ។ នេះបើតាមការ ចុះផ្សាយដោ យទីភ្នាក់ងារព័ ត៌មា នវៀតណាម VNA នៅរាត្រីថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរជម្រាបថា បច្ចុប្បន្នប្រទេសវៀត ណាម បបាននឹងកំ ពុងផ្អាកគ្រប់ជើង ហោះហើរនិ ងការ ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ​ចេញចូល​ទាំ ងអស់​ នៅក្នុង​ទីក្រុង​ដាណា ង​ដែលជា ​តំបន់​ទេស ចរណ៍​ដ៏ល្បីល្បាញ​ បន្ទាប់ពី​ រក​ឃើញមាន​ករណី​ឆ្លង​កូវីដ​ថ្មី​ចូល សហគមន៍។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជអាជ្ញាធរវៀតណាម បានចា ត់វិធានការទប់ស្កាត់កា រឆ្លងរាលដា លនៃជំងឺ​កូវីដ​ក្នុង​ទីក្រុង​ណា ដាង​ បន្ទាប់ពី​រកឃើញ​ថា​បុរស​ជន ជាតិ​វៀតណា ម​វ័យ​ ៥៧​ ឆ្នាំម្នាក់​ បាន​ឆបា នឆ្លងជំ ងឺកូវីដកា លពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅ។ នេះ​គឺជា​ការឆ្លង​នៅក្នុង​សហគ មន៍​ជា​វៀតណាម​ជា លើក​ដំបូង​ រាប់​ចា ប់តាំង ពី​វិធានកា រ​បិទទីក្រុងត្រូវបាន​ដកចេញ​ពីខែ ​មេ សា​មក​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពី​តែពីបាន សម្រេចផ្អាក​រាល់ ជើងហោះហើរ​ និង​ការធ្វើដំណើរ​សា ធារណៈ​ចេ ញចូល​ទាំ ងអស់​ អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ក៏បាន​សម្រេច​ផ ងដែរ​ ផ្អាក​ដណើរការ​រ ថភ្លើង​ ឡានក្រុង​ និង​ឡាន​តា ក់ស៊ី​នៅក្នុង ​ទីក្រុង​ដា ណាង​រយៈ ពេល​ ១៥ ថ្ងៃ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធនឹង បញ្ហានេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ង្វៀន ស័នភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​មាន​ប្រសាសន៍ថា​ “ហានិភ័យ​នៃការ​ឆ្លង​នៅក្នុង​សហគ មន៍​ គឺខ្ពស់ណាស់​ដែ ល​ទាម ទារឲ្យ​មាន​ ការប្តេជ្ញាចិត្ត​ ការសាមគ្គី​ និង​ទំនួលខុសត្រូវ​ប ន្ថែមទៀត​ពី​ប្រព័ន្ធ​នយោបា យ​ ដើម្បី​ចាត់វិធា នការ​កា ន់តែ​តឹង រឹង​និ ង​មោះមុតខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​ ២ សប្តាហ៍​ ខាងមុខនេះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមលើនេះ​ លោក​នាយ ករដ្ឋមន្រ្តី​វៀតណាម​ បាន​និ យាយ​ថា​ ការ​ធ្វើតេស្ត​រកកូវីដ ​ឲ្យ​បាន​លឿន​ឆាប់រហ័ស​ និងឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវ​ គឺជា​គន្លឹះ​ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​កា ររីក​រាលដា ល​នៃជំ ងឺ​ឆ្លង​សកល​។ នៅអំឡុង ពេលនេះ ​ លោក​ថា​ អាជ្ញាធរ​ក្រុងហាណូយ​បាន​ចា ប់​ផ្តើម​ធ្វើ​តេស្ត​សា​ជា​ថ្មី​ទៅ លើ​មនុស្ស​ចំនួន ​រាប់ពា ន់នាក់​ដែល​ទើ ប​បា ន​វិលត្រឡប់​ម កពី​ទីក្រុង ​ដ ណាង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងតំបន់ខៀវ ដែល​ជា តំបន់​មា ន​អ្នកឆ្លង​ជំ ងឺ​កូវីដ១៩​ កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទដៃ​រ បស់​រដ្ឋាភិបា ល​ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​តាមដាន​អ្នក​ឆ្លងជំងឺ​ ត្រូវ​បាន​ទា ញ​យ ក​ចំនួន​ ៨,៥ ​លាន​ដង​។ នេះ​ បើតា ម​រដ្ឋមន្រ្តី​សុខាភិបាល​វៀត ណាម​ និយាយ​ នៅក្នុង​សេ ចក្តី​ថ្លែងកា រណ៍មួយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ដដែ ល​ខាងលើ​ ក្នុង​ចំណោម ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​ ២៩៨​ នាក់​ ដែលត្រូវបាន រក ឃើញ​ក្នុង​រយៈពេល​ ២ សប្តាហ៍​ ចុងក្រោយ​នេះ​ មាន​ ២១ នាក់​ត្រូវបាន​រ កឃើញ​តាមរយៈ​ក ម្មវិធី​ទូរសព្ទដៃ​រ បស់​រដ្ឋាភិ បាល​។គួរបញ្ជាក់ជូនថា ប្រទេសវៀតណាម បាន​រាយការ ណ៍​ពី​អត្រា​ឆ្លង​កូវីដ​១៩ ចំនួនសរុប នៅទូទាំងប្រទេ សឡើងដល់ ៨៤៧ នាក់​និងមានស្លា ប់ចំនួន ១៦ នាក់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

A man wearing a protective facemask walks past a souvenir shop in Hanoi on February 26, 2020, amid concerns of the COVID-19 coronavirus outbreak. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)

Related posts

Leave a Comment