ទុកជាមេរៀន! សូមប្រយ័ត្ន ក្មេងៗ សាកថ្មរទូរស័ព្ទបណ្តើរ លេងបណ្តើរ បណ្តាលឲ្យឆក់ស្លា​​​ប់លោកយាយម្នាក់ចូលទៅជួយ និងរបួស៣នាក់…

មានករណីខ្សែ ភ្លើងឆក់ប ណ្ដាលឲ្យស្ត្រីចំ ណាស់ម្នាក់ ស្លា ប់ និង៣នាក់ទៀតរ ងរ បួ ស ត្រូវក្រុមគ្រួសារដឹកម កសង្គ្រោះទៅកាន់មន្ទីពេទ្យបន្ទាប់ពី ក្មេងស្រី២នាក់បាន យករូឡូខ្សែភ្លើងដែ លមាន ដា ច់ លៀន ចេញ សសៃស្រាតលេង ទូរសព្ធ័ បណ្ដើរសា កថ្មបណ្ដើរបណ្ដាល អោយ ឆ្លងភ្លើងឆក់ យាយ ចូលជួយឆ ក់បន្ត បន្ទាប់គ្នាប ង្កការភ្ញាក់ផ្អើលពេ ញភូមិតែម្ដង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការណ៍ នេះបាន កើតឡើងកាលពីវេ លាម៉ោង៥និង ១៥នាទីល្ងាចថ្ងៃទី១០ ខែសីហាឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតក្នុងភូមិមេលោង សង្កាត់ ចេកក្រុងស្វាយរៀង។យោង តាមសមត្ថកិច្ចនគរ បាលក្រុងស្វាយរៀងបានឲ្យដឹង ថាស្ត្រីដែលស្លា ប់មាន ឈ្មោះយ ស់ទូច អាយុ៦៥ឆ្នាំ មុខរបរកសិករ រស់ក្នុងភូមិស ង្កាត់ខា ងលើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីចំ ណាស់ដែ លរ ងរ បួសត្រូវជា ម្ចាស់ផ្ទះមា នឈ្មោះចាន់សេ រីអាយុ ៦៦ឆ្នាំមុខរ បរកសិករ ។ចំណែក ក្មេងស្រីដែល រងរបួ សមាន ឈ្មោះអ៊ាមសុម៉ាឡែនអាយុ១៥ឆ្នាំមុខរ បរសិស្សនិង ឈ្មោះទ្រីសុវណ្ណបុប្ផារអាយុ៩ឆ្នាំមុខរបរសិ ស្សរស់ក្នុងភូមិសង្កា ត់ខាងលើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមអ្នកភូមិបាន ឲ្យដឹងថាមុន កើតហេតុក្មេងស្រីទាំង ២នាក់បានលេងទូរ សព្ទ័ហើយ ក៏បាន អូសយករូឡូខ្សែភ្លើងដែលមា នដា ច់លៀនចេញ សសៃ រស្រា តហើយមិ នបានចា ប់អារម្មណ៏យ កមកដាក់ សាកថ្មជិតខ្លួនខណៈកំ ពុងលេ ងស្រាប់តែ ឆ្លងចរន្តភ្លើងបណ្ដាល ឲ្យឆក់ ឃើញបែ បនោះ យាយក៏រត់ ចូលជួយ បណ្ដាលឲ្យឆក់ បន្តប ន្ទាប់គ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កកា រភ្ញាក់ផ្អើលដល់ បងប្អូនក្រុមគ្រួសារ និងអ្នកភូមិ ប្រញាប់រ ត់បិទបា រ៉ែតភ្លើងនិងជួយស ង្គ្រោះលើ កដា ក់កប់ ភក់និង ដឹកម កកាន់មន្ទីពេទ្យប៉ុន្តែអកុសល ដោយស្ត្រីឈ្មោះយ ស់ទូចមានសភាពធ្ង ន់ក៏បាន ស្លា ប់និង ៣នាក់ត្រូវបាន ស ង្គ្រោះទា ន់ពេល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយកើតហេ តុសមត្ថកិច្ចន គរបាលក្រុងជា មួយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងគ្រូពេទ្យម ណ្ឌលសុខភាពចេក បាន មកដល់និងពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុ ឃើញ ថា សពពិ តជាស្លា ប់ដោយ ឆក់ខ្សែភ្លើងប្រាកដ មែន និងប្រគ ល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយក មកធ្វើបុណ្យតា មប្រពៃណីទាំងក្ដុក ក្ដួលបំ ផុត៕យឹម សុថាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ khmershare

Related posts

Leave a Comment