លោកស្រី កុយ ពិសី អះអាងថា ខ្លួនជាកូនខ្មែរ មិនមែនជាកូនយួនទេ ហើយជាពូជអ្នកបម្រើជាតិគ្រប់សម័យកាល…

ស្ត្រី​ដែល​ជា​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ ​មួយ​រូប ​របស់​កម្ពុជា ធ្វើ​កិច្ចកា រ​ព្រំដែន បាន​បង្ហាញ​ នូវ​ប្រវត្តិ​រូប​របស់​ខ្លួន បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​អ្នក​ប្រឆាំង បាន​ទិ តៀន​ថា ជា​កូន​វៀតណាម និង​បម្រើ​ម ហិច្ឆតា​ប្រទេស ​វៀតណាម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី កុយ ពិសី អនុ​ប្រធាន​លេខាធិការ ដ្ឋាន​អចិន្ត្រៃយ៍​គណៈកម្មាធិការ ​ជាតិ​ទទួល​ បន្ទុក​ព្រំដែន​កម្ពុជា បាន​ថ្លែង​ថា កន្លងមក និង​ថ្មីៗ​នេះ មាន​ក្រុម​អមនុស្ស​ទុច្ចរិត​បាន ​យក​រូប​ លោកស្រី និង​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ ទៅ edit និង​លែប ខាយ​ពាក្យសំដី​អ ត់​សីលធ ម៌​ទៅ​តាម​អ្វី​ដែល​គេ​ច ង់បាន ធ្វើ​ឲ្យ​បងប្អូន​មួ យ​ចំនួន​មាន មន្ទិល​ស ង្ស័យ និង​យល់​ខុស​មក​ លើ​លោ កស្រី​ថា ​ជា​យួន កូន​យួន បម្រើ​មហិច្ឆតា​យួន។ល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី លើកឡើង​ថា ​មិន​ធ្វើការ​ឆ្លើយតប​ទៅ ពពួក​អមនុស្ស​ទុច្ចរិកនោះទេ តែ​លោកស្រី​បញ្ជាក់​ចំពោះ ​អ្នក​ដែល​ពុំបាន​ស្គាល់​ប្រវត្តិ​ លោកស្រី​ទាំងអស់​ថា ៖លោកស្រី​ជា​ខ្មែរ (មិនមែនយួនទេ) ជាពូជអ្នក​ បម្រើជាតិ​ (មន្រ្តីរាជការ) រហូតមកគ្រប់​ សម័យ​កាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីកើតនៅ សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងភ្នំពេញ។ ​ម្ដាយ​ជា professor បង្រៀនភាសាបារាំង បង្រៀន​នៅ​ប្រសូត្រ ខេត្ត​ស្វាយរៀង នៅសម័យ​សង្គមរាស្ត្រនិយម​ ។ ​ឪពុក​ក៏ជាគ្រូ​បង្រៀន​ម្នាក់ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំនាន់ខ្មែរក្រហម លោកស្រី កុយ ពិសី រស់នៅ​ខេត្ត​បា ត់ដំបង។ ក្រោយឆ្នាំ១ ៩៧៩ ម្ដាយ​លោកស្រី បម្រើការ​នៅក្រសួងអប់រំ ក្រោយមកធ្វើការជាមួយ​អង្កការ Unicef ជួយកុមារតូចៗ ធ្លាប់ ជាប្រធានអង្កការ​ ស្ត្រី​ខ្មែរ និង​ធ្លាប់ជាសមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ រៀបចំការ បោះឆ្នោត (គជប) អស់រយៈពេល១០ ឆ្នាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សូមបញ្ជាក់ថា នាពេលថ្មីៗនេះ លោក​ស្រី កុយ ពិសី ​អនុប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន ​អចិន្ត្រៃយ៍​គណៈកម្មាធិការ ​ជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​ព្រំដែន​កម្ពុជា ត្រូវបាន​ មជ្ឈដ្ឋាន​ក្រុម​ប្រឆាំង​មួយ ចំនួនតិទៀន ក្រោយ​ ពេល​ កម្ពុជា-វៀតណាម បាន​ចុះ​ហត្ថលេខាលើផែនទី ​តាម​ សម័យ​ទំនើប​ឌីជីថល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ស្រី​ ធ្លាប់​បាន​ អះអាង​ថា​ នេះ​មិន​មែន​ជា​ផែន​ទី​ថ្មី​ទេ គឺ​ជា​ផែនទី​ ដែល​ផលិត​ថ្មី​ តាម​សម័យ​ ទំនើប​ ឌីជីថល​ ៤.0​ ដែល​បាន​ធ្វើ​ជា​យូរ​ មក​ហើយ​ និង​បោះពុម្ព​ដោយ​ ប្រទេស​ដាណឺម៉ាក។ផែនទី​ខ្នាត​១​លើ​២៥​ពាន់​នេះ ​បង្ហាញ​ច្បាស់​លាស់​ពី​ខ្សែ​ព្រំដែន​ បង្គោល​ព្រំដែន​ រួម​និង​ស្ថាន ភាព​ភូមិសាស្រ្តនៅ ​លើ​ដី​ជាក់​ស្តែង​ ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ មិន​ដូច​ផែន​ទី​បោន​ខ្នាត​ ១/១00 ០០០ នោះ​ទេ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment