មិនមែនតែខ្មែរទេ! សូម្បីជនជាតិសឹង្ហបុរី ក៏ត្រូវតុលាការវៀតណាមកា​ត់ទោ​សប្រ​ហារ​ជី​​វិ​តដែរ…

អ្នកជួ ញដូរ​ គ្រឿ ង ញៀ ន ជន ជាតិ ​សិង្ហ​បុរី ឈ្មោះ​ជឺ វេ ហុន​ត្រូវ បា ន​កា ត់ ទោ ស ​ប្រ ហារ ជី វិត​ នៅ​តុលា ការ​ប្រជា ជន​ នៅ​ ទីក្រុង​តៃ និញ​កា ល ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ទី​៧​សីហា​ ពីប ទ​ជួ ញដូរ ​ថ្នាំ ញៀ ន​មេ តំ​ហ្វេ​ តា​មី ន​ ១០​គីឡូក្រាម​។​ តុលាការ​ នេះ​បាន ​រក ឃើញ ​ជឺ វេ ហុន​អាយុ ៤០ ឆ្នាំនេះ ដែល​រស់នៅ​ ទីក្រុង​ ហូជី មិញ មាន​ពិរុទ្ធ​ពី​បទ ​ដឹកជញ្ជូន ​ខុស​ច្បាប់​ នូវ​សារ ធា តុ​ ហា មឃាត់​” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តាម​ការ ចោទ ប្រកាន់​នេះ កងកម្លាំង ​ពិសេ ស ​ប្រឆាំង​ គ្រឿ ង ញៀ ន​ដែល​ សហ ការ​ជាមួ យ​ក ងកម្លាំង​ការពារ​ព្រំដែន​នៃ​ ខេត្ត​តៃ និញ កាល ពី​ថ្ងៃទី​ ២៩​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០១៩ បាន​ចា ប់​ ឃា ត់​និង ​ឆែក ឆេរ​​រថ យន្ត​មួយ ​ដែល​បើក​ ដោយ ​អ្នកបើក ​ម្នាក់ ​ឈ្មោះ​ ដឿង ហ៊ុង​តាំ​អាយុ ​២៧​ឆ្នាំ ។ ជឺ វេ ហុន​បាន ​ស្ថិត​នៅ ក្នុង ​រថយន្ត​ នោះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បន្ទាប់ពី​ឆែក ឆេរ ជឺ វេ ហុន​បាន​ ទទួល ស្គាល់ ​ម្សៅ​ពណ៌​ស​ ដ៏​ច្រើន​នៅក្នុង ​រថ យន្ត​នោះ ​គឺជា ​គ្រឿ ង ញៀ ន ​មេតំ​ហ្វេ​តា ​មីន​។​​ ប៉ូលិស​បាន​ និយា យ ថា ចំនួន​គ្រឿ ង ញៀ ន​មេ តំ​ហ្វតា​ មីន ស​រុប ​ដែល​ ត្រូវ បា​ន ​ចាប់​បា ន​គឺ​ មាន ​ចំនួន ​៩.៩៥​ គីឡូក្រាម​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment