សូមប្រយ័ត្នអ្នកមានកូនស្រី! ចាប់ខ្លួនម៉ែយ៉ែម ល្បួងក្មេងស្រីៗមិនគ្រប់អាយុ លក់ព្រហ្មចារិយឲ្យតាៗ

សមត្ថកិច្ចនគរបាល បានបញ្ជូន ម៉ែ យ៉ែម ល្បីឈ្មោះម្នាក់ ទៅកា ន់ សាលាដំបូង ខេត្តប៉ៃលិន ពាក់ព័ន្ធប ទល្មើស ល្បួង ក្មេងស្រី ល ក់ឲ្យតាតា អ្នក មាន លុយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មេខ្យល់ ជួញដូរស្ត្រី វ័យក្មេង ដើម្បីល ក់ឲ្យអ្នកមា ន លុយនេះ ត្រូវបាន កម្លាំងកា រិយាល័យ ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស សហការ ជាមួយ ការិយាល័យ នគរបាល ព្រហ្មទណ្ឌ កំរិតស្រាល នៃស្នងការដ្ឋាន ន គរបាល ខេត្តប៉ៃលិន កសាង សំណុំរឿង បញ្ជូនទៅកាន់ សាលា ដំបូងខេត្ត នៅរសៀល ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់ ពីឃាត់ខ្លួនបាន នៅត្រង់ចំ ណុច ភូមិអូរតាពុ កក្រោម សង្កាត់ទួល ល្វា ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មេខ្យល់ ល្បីឈ្មោះ ភេទទី៣ នោះ មានឈ្មោះ ឡុង យ៉ា អាយុ២៨ឆ្នាំ មុខរបរ កោសជប់ ជ្រកកោ នក្រោមស្លាក ផ្ទះសំណាក់ យីហោ ” LSC ” ឋិតនៅក្នុង សង្កាត់ទួលល្វា ក្រុងប៉ៃលិន។ ចំណែក នារី រ ង គ្រោះ ក្នុងប ទល្មើស ជួ ញដូរផ្លូវ ភេ ទនេះ មាន ចំនួន ៥ នាក់ ក្នុងនោះ ជ ន រ ង គ្រោះទី១ ឈ្មោះ ញ រ ន អាយុ១៦ឆ្នាំ, ឈ្មោះ ហ ស ថ អាយុ១៦ឆ្នាំ, ឈ្មោះ ឃ រ ស អាយុ១៦ឆ្នាំ, ឈ្មោះ ហ ស ដ អាយុ១៧ឆ្នាំ និងឈ្មោះ អ ស ឡ អាយុ១៧ឆ្នាំ ទាំងអស់គ្នា រស់នៅ ភូមិផ្សារព្រំ ក្រុងប៉ៃលិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ ជាមុខសញ្ញាចា ស់ ប្រព្រឹត្តបទ ល្មើ ស ជាបន្តបន្ទាប់ ត្រូវសមត្ថកិច្ច ជំនាញ ស្រាវជ្រាវ ឃាត់ខ្លួន កាល ពីថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅត្រង់ ចំណុចភូមិអូរ តាពុកក្រោម សង្កាត់ ទួលល្វា ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment