សូមស៊ែរបន្តផង! សូមប្រយ័ត្នបងប្អូនយើង ជំងឺគ្រុនឈីកបានឆ្លង ១៧០០នាក់ហើយ និងរីករាលដាល់ ដល់១៥ខេត្ត…

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំ ពាក្យ ក្រសួងសុខាភិបាល បានឱ្យដឹ ងថា គិតមក ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្ពុជាមា នអ្នកស ង្ស័ យ កើតជំងឺ គ្រុនឈីក ចំនួន១៧០០ករណី នៅក្នុង ខេត្តចំនួន១៥ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរំលឹកថា ជំងឺគ្រុនឈីក បានផ្ទុះឡើង នៅក្នុងភូមិមួយ ចំនួន នៃសង្កាត់ប៉ោ យប៉ែត ខេត្តបន្ទាយ មានជ័យ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ។ ជំងឺគ្រុនឈីក(CHIK) កើតឡើងដំបូង បំផុត នៅឆ្នាំ១៩៥៣ នៅទ្វីបអាហ្វ្រីក និងធ្លាប់បាន រកឃើញដំបូង នៅកម្ពុជាដោយវិទ្យាស្ថាន ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា នៅឆ្នាំ១៩៦១ និងឆ្នាំ២០១១ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បានឲ្យដឹង តាមរយៈ បណ្ដាញទំនាក់ទំនង សង្គមតេឡេក្រាមថា «គិតម កដល់ពេលនេះ ស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈីក នៅកម្ពុជា រហូតមក ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ បើតា មរបា យណ៍ស្រាវជ្រាវ និងតាមដាន ដោយយកចិត្តទុក ដាក់ពី កម្មវិធីជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈា ម និងមជ្ឈមណ្ឌល ជាតិ ប្រយុទ្ធនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ នៃក្រសួងសុខា ភិបាល នេះបានរាយណ៍ការថា មានក រណីស ង្ស័ យជំងឺគ្រុន ឈីក សរុបមានការកើនឡើងពី១០២០ក រណី ស ង្ស័ យ ដែលបាន រាយណ៍កា រលើកមុននោះ ឡើងមកដល់ ១៧០០ករណីស ង្ស័ យ ដែលកើត មានឡើងនៅក្នុងខេត្តចំនួន១៥ » ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីបានឱ្យដឹងទៀតថា ខេត្តទាំង១៥ ដែលកំពុ ងផ្ទុះ ជំងឺគ្រុនឈី ករួមមាន៖ ស្ទឹងត្រែង កំពង់ធំ បាត់ដំបង ប៉ៃលិន ពោធិ៍សាត់ ឧត្ដរមានជ័យ កំពត ត្បូងឃ្មុំ តាកែវ ព្រះសីហនុ ព្រះវិហារ កណ្ដាល បន្ទាយ មានជ័យ កំពង់ចាម និងខេត្ត សៀមរាប ក្នុងនោះខេត្ត ដែលទើ បនឹងរក ឃើញថ្មី ចំនួនបី គឺខេត្ត កំពង់ធំ បាត់ដំបង និងខេត្តកណ្ដាល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងចំណោម ១៧០០ករណីស ង្ស័ យ នេះ លោកស្រីបានឱ្យដឹងថា កម្មវិធីជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ គ្រុន ឈា ម បានកំពុងធ្វើការវិ ភាគ យ៉ាងយក ចិត្តទុកដាក់ ហើយនៅ ក្នុងនោះ គិតត្រឹមថ្ងៃ ទី៥ សីហា នេះ ទទួល បានលទ្ធផល សម្រាប់ ខេត្តបន្ទាយ មា នជ័យ សៀមរាប ឧត្ដរមាន ជ័យ ព្រះវិហារស្ទឹងត្រែង ព្រះសីហនុ និង ខេត្តបាត់ដំបង ផ្អែកលើការធ្វើតេស្ដ លើករណីស ង្ស័ យ ៧៧ទាំងអស់នោះ គឺមាន៧២,៤០% ដែលបានរក ឃើញថា មានជំងឺគ្រុន ឈីក ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ លោកស្រីរដ្ឋលេ ខាធិការ ក៏បានអំពាវនាវ ឱ្យប្រជាព លរដ្ឋ មានការយ កចិត្តទុកដាក់ និងការពារខ្លួនឱ្យបានជាប់ជានិច្ច ព្រោះរដូវកាល នេះជារដូវភ្លៀង ហើយការ កកើតមូស ក៏មានច្រើនហើ យផងដែរ ។ ទាក់ទិនករណីនេះ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង សុខាភិបាល បានណែនាំ ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ មូលដ្ឋាន គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ រាជធានី-ខេត្ត ត្រូវជំរុញចលនា ប្រជាជន កំចាត់ជម្រកមូសខ្លា ដើម្បីទប់ ស្កាត់ និងការ ពារជំងឺឈីក (CHOK) ព្រោះជំងឺនេះ ដូចគ្នា ទៅនិង ជំងឺគ្រុន ឈា មផងដែរ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment