សោកស្តាយ! ពលរដ្ឋវៀតណាម ស្លាប់ ៨នាក់ហើយ ដោយសារឆ្លងកូវីដចូលសហគមន៍…

គិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះ បើតា មការប្រកា សរបស់ក្រសួងសុខាភិបា លវៀតណាម ជំងឺកូវីដ១៩ បានបន្តស ម្លា ប់ពលរដ្ឋវៀតណាម ២នាក់ បន្ថែមទៀត សរុប៨នាក់ហើយ ក្រោយមេរោគរលាកសួតប្រភេ ទថ្មីដែលមិ នទាន់មានវ៉ាក់សាំងការពារនេះបា នឆ្លងចូលសហគ មន៍នៅក្នុងប្រទេសវៀត ណាមបានត្រឹមតែជាង ១០ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយ ដោយទីភ្នាក់ងារសា រព័ត៌មានវៀត ណាម VNA នៅថ្ងៃទី៥ ខែសីហា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីឆ្លងនៅវៀតណាម សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា គ្មានអ្វីដែលប្រាកដ ប្រជា នោះទេ នៅចំពោះ មុខ ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ១៩នេះ។ វៀតណាមដែលមាន ព្រំដែនជាប់ប្រទេសចិន ដែលជាប្រភពកើតចេញ ដំបូង នៃជំងឺ កូវីដ១៩ បានក្លាយជា ប្រទេសគំរូគេ នៅក្នុងពិភពលោក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងចាត់វិ ធានកា រដ៏ប្រសិទ្ធិភាព ដើម្បីទប់ ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ ដូចជា ការ សម្រុកធ្វើតេស្ត រកអ្នកមានមេរោគ បិទភូមិ ដែលមាន អ្នកឆ្លង ឬដាក់ ដាច់ដោយឡែក រាល់អ្នកចំណូ លថ្មីជាដើម។ វិធានការនេះ ធ្វើឲ្យវៀត ណាម មានករណីឆ្លងតិ ច ជាងគេ គិតចាប់តាំងពីពេលដែ លមេរោគនេះ ឆ្លងរាល ដាលពេ ញពិ ភពលោក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីចុង សប្តាហ៍មុន វៀតណាមលែ ងអាចមាន មោទន ភាពទៀតហើយ។ ករណីឆ្លងមេ រោគកូវីដបានចាប់ផ្ទុះលឿនយ៉ាងខ្លាំង វៀតណាមបា នរកឃើញ ករណីឆ្លងដំបូងគេចូល សហគ មន៍ដំបូង ដែលកើតមាននៅទីក្រុងទេស ចរណ៍ ជាប់មាត់ សមុទ្រ Da Nang។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជ្ញាធរវៀត ណាម កំពុងបារម្ភពីការឆ្លងរាលដា លខ្លាំងនៅទីក្រុ ងហាណូយ ព្រោះប្រជា ជនជាង ២ម៉ឺននាក់របស់ហាណូយបានទៅសម្រាក កំសាន្តនៅ Da Nang។ គិតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាម រកឃើញមា នអ្នកឆ្លងសរុប ៦៧២ករណី និងស្លា ប់៨នាក់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លាមៗក្រសួងដឹក ជញ្ជូនវៀតណាម បានប្រកាសផ្អាកគ្រប់ជើ ងហោះហើរ និងការ ដឹកជញ្ជូនសាធា រណៈ ចេញចូលទាំងអស់ នៅក្នុងទីក្រុងដា ណាង ដែលជាតំប ន់ទេស ចរណ៍ដ៏ល្បីល្បាញ ដើម្បីទប់ ស្កាត់នូវការ ឆ្លងវីរុសចូលក្នុងសហគមន៍ បន្ថែមទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីតែពីបានសម្រេចផ្អាករា ល់ជើងហោះហើរ និងការធ្វើដំណើរសា ធារ ណៈចេញចូល ទាំងអស់ អាជ្ញាធរវៀតណាម ក៏បានសម្រេចផងដែរ ផ្អាកដណើ រការរថភ្លើង ឡានក្រុង និងឡានតាក់ ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងរយៈ ពេល ១៥ ថ្ងៃ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីក្រុង ដាណាង មាន មនុស្សរស់នៅប្រមាណ ១ លាន ១ សែននាក់ ជាក្រុងគោ លដៅទេសចរ ណ៍ដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀត ណាម។ បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិ បាលវៀតណាម ប្រកាសបើកក្រុងនេះឡើងវិញកាលពីចុងខែមេសា អ្នកទេសចរក្នុងស្រុក ជាច្រើន បានសម្រុកទៅលេងទីនោះវិញ។ ក្រោយពីរក ឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃ ជំងឺកូវីដជាបន្តបន្ទាប់ អាជ្ញាធរវៀតណាមបាន សម្រេចជម្លៀសមនុស្សប្រមាណ ៨ ម៉ឺននាក់ ដែលភា គច្រើន ជាអ្នកទេសចរក្នុងស្រុក ចេញពីក្រុងណាដា ងផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅខណៈពេលនេះ អ្នកស្រុករស់ ក្នុងក្រុងដាណាង ត្រូវបានគេ ណែនាំឱ្យស្នាក់នៅក្នុង ផ្ទះលើកលែ ងតែក្នុង ករណីចាំបាច់បំផុត។ ក្រៅពីនេះ រដ្ឋអំណាច វៀតណាមក៏ បានហា មឃា ត់មិនឱ្យមាន ការជួបជុំមនុស្សច្រើន ជាងពីរនាក់នៅតាមទីសា ធារណៈឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរជម្រាបថា អាជ្ញាធរ វៀតណាម បានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ចូលសហគម ន៍ដំបូង គឺកើតលើ បុរសជនជាតិវៀតណាម វ័យ ៥៧ ឆ្នាំម្នាក់ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ចុងសប្តាហ៍ កន្លងទៅ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment