រឿងកាន់តែធំហើយ! មិនរួចខ្លួនទេ ស្នងការខេត្តកណ្តាល នឹងបើកការស៊ើបអង្កេត ហើយកោះហៅនាងLove Riya ករណីចោរលួចទូដែកគ្មានលុយ…

ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ អ្នកលេង បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក មានការជជែ កគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ អំពីបញ្ហា កញ្ញា សេង ស្រីរ័ត្ន ហៅ Love Riya ថៅកែល ក់ឡេមួយរូប ថា អ្វីដែល កើតឡើងថ្មីៗនេះ ជាករណី ចោរកម្ម ពិតមែន ឬ ជាការសម្តែង ដើម្បីបង្ កើតព្រឹត្តិការណ៍ ទាញ យកប្រជាប្រិយភាព ? ។​

បញ្ហានេះ លោកឧត្តមសេ នីយ៍ត្រី ឈឿន សុចិត្ត ស្នងការន គរបាលខេត្តកណ្តាល ថ្លែងប្រាប់ CPC NEWS នៅរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ថា ករណីនេះ លោកនឹងអោ យសមត្ថកិច្ចជំនាញ ហៅកញ្ញា Love Riya មកសួរនាំបន្ថែម ដើម្បីចង់ ដឹងច្បាស់ ថា ករណី ចោរកម្ម ពិតមែន ឬ ជាការ សម្តែង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្នងការ បន្ថែម ថា កាលណាមាន ពាក្យបណ្តឹងពីប្រជា ពលរដ្ឋ សមត្ថកិច្ចត្រូវតែបើ កការ ស៊ើបអង្កេត ដោយករណីនេះ លោកអះ អាងថា កញ្ញា Love Riya មិនបាន បាត់បង់រប ស់មា នតម្លៃអ្វីនោះទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា កាលពី ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ថ្មីៗនេះ កញ្ញា សេង ស្រីរ័ត្ន ហៅ Love Riya បានមក ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ថា មានករណី ចោរកម្ម នៅចំណុច ផ្ទះខ្លួនឯង នៅភូមិព្រែក តាពៅ សង្កាត់ដើម មៀន ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីយ៉ាងណា ពេលនេះ មជ្ឈដ្ឋានជាច្រើន កំពុងរង់ចាំ លទ្ធផលស៊ើបអង្កេត របស់ស មត្ថកិច្ច ដើម្បីច ង់ដឹងច្បាស់ ថា ករណីនេះ ជាករណី ចោរកម្ម ពិតមែន ឬ ជាកា រសម្តែង របស់កញ្ញា Love Riya ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment