អាជ្ញាធរ អំពាវនាវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ ដែលមានប័ណ្ណស្នាក់នៅកម្ពុជា ហួសសុពលភាព សូមមកបន្តសុពលភាព…

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សុវណ្ណា ពិសាខា អគ្គនាយករងអន្តោប្រវេសន៍ បាន ធ្វើការជំរុញ ដល់ស្នង ការដ្ឋាន នគរបាល រាជធានី-ខេត្ត ត្រូវណែនាំ ឲ្យជនបរ ទេសអន្តោប្រវេសន៍ ដែលកាន់ ប័ណ្ណស្នាក់នៅ អចិន្ត្រៃយ៍ អស់ សុពល ភាព ឲ្យមកបន្តសុពល ភាព។ នេះបើយោ ងតាមគេហ ទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់អគ្គនាយក ដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកិច្ចប្រជុំ បូក សរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំឆមាសទី១ និងទិសដៅការងារ សម្រាប់ឆមាសទី២ របស់នាយកដ្ឋាន ជនបរទេស អន្តោប្រវេសន៍ នៃអគ្គនាយ កដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ កាលពី ថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ លោក សុវណ្ណា ពិសាខា បានថ្លែងថា «សូមធ្វើការណែនាំ ឲ្យបន្តជំរុញ ដល់ស្នងការ រាជធានី-ខេត្ត ចំពោះ ជ ន ប រទេសអន្តោប្រវេសន្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលកាន់ ប័ណ្ណស្នាក់ នៅអចិន្ត្រៃយ៍ អស់សុពល ភាព ឲ្យមកបន្តសុ ពលភាព។ ជាពិសេ សបន្តជំរុញ និងបង្កើនសមត្ថភាព ដល់មន្រ្តីនាយក ដ្ឋាន ដោយត្រូវអនុវត្ត តាមតួនាទីភារ កិច្ច ដើម្បីបម្រើនាយ កដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន និងក្រសួង ឲ្យមានការ រីកចម្រើន បន្ថែមទៀត»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្លៀតឱកាស នោះដែរ លោកឧត្តមសេ នីយ៍ឯក សុវណ្ណា ពិសាខា លើកឡើងថា កត្តាធនធាន មនុស្ស ដែលអាចធ្វើឲ្យ នាយកដ្ឋានមានសក្តានុពល សម្ព័ន្ធភាពរវាង ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោម ត្រូវធ្វើការតាម រចនាសម្ព័ន្ធ ទើបការងារមា នប្រសិទ្ធិភាព ត្រូវយល់ពីទស្សនៈ វិស័យ របស់នាយកដ្ឋាន និងភាព ជាថ្នាក់ដឹកនាំ ដែល កំណត់ការជោគ ជ័យ របស់នាយ កដ្ឋាន៕

អត្ថបទដោយ៖ www.thecambodiatimes.com

Related posts

Leave a Comment