គណៈកម្មាធិកាព្រំដែនកម្ពុជា ជិះយន្តហោះ ទៅ​យក​ផែន​ទីព្រំដែន ពីប្រទេសវៀតណាម ខ្នាត ១/២៥ ០០០…

ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ចម្រុះ​កិច្ចការ ​ព្រំដែន បាន​ដឹកនាំ​ គណៈប្រតិភូ​ព្រំដែន ទៅ​ខេត្ត​តៃនិញ វៀតណាម ដើម្បីទទួលយក ​ផែន​ទី ឋាន លេខា​ព្រំដែន ខ្នាត ១/២៥ ០០០ ដែល​ភាគី​ទាំងពីរ​ ទើបបានបញ្ចប់​ ការ​ចង ក្រង​ជា​សៀវភៅ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោកជំទាវ កុយ ពិសី បាន​ថ្លែង​លើ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​កថា វៀតណាម ថ្ងៃទី​១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០ គណៈប្រតិភូ​កម្ពុជា​ដឹកនាំ​ដោយ​ឯកឧត្តម វ៉ា គឹមហុង ទេស រដ្ឋមន្ត្រី​ទទួលបន្ទុក ​កិច្ចការ​ព្រំដែន និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ ចម្រុះ​កិច្ចការ​ព្រំដែន បាន​ដឹកនាំ​គណៈ ប្រតិភូ​ព្រំដែន ទៅ​ខេត្ត​តៃនិញ វៀតណាម ដើម្បី​ទទួល យក​ផែន​ទីឋាន លេខា​ព្រំដែន ខ្នាត ១/២៥ ០០០ ដែល​ភាគី​ ទាំងពីរ​ ទើបបាន បញ្ចប់​ការ​ចងក្រង​ជា​សៀវភៅ (album)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោកជំទាវ កុយ ពិសី បានបន្ថែម ថា គណៈប្រតិភូ​កម្ពុជា​ដឹកនាំ​ដោយ​ ឯកឧត្តម វ៉ា គឹមហុង ទេស រដ្ឋមន្ត្រី​ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការ​ព្រំដែន និង​ជា ​ប្រធាន​គណៈ កម្ម​ការ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល ​ព្រំដែន​ គោក​កម្ពុជា និង​គណៈប្រតិភូ​វៀតណាម ​ដឹកនាំ​ដោយ ឯកឧត្តម ឡេ ហួយ​ទ្រុង អនុរដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ក្រសួងការ បរទេស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និង​ជា ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ចម្រុះ​ ខណ្ឌសីមា និង​បោះ បង្គោល​ព្រំដែន​ គោក​វៀតណាម បាន​ជួប ពិភាក្សា​ការងារ និង​ប្រគល់ ទទួល​ផែន ទី​ឋានលេខា ​ព្រំដែន​គោក ខ្នាត ១/២៥ ០០០ រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​សាធារណរដ្ឋ​សង្គម និយម វៀតណាម នៅ​ច្រកទ្វារព្រំដែន​អន្តរជាតិ​ម៉ុក​បាយ ខេត្ត​តៃនិញ វៀតណាម នា​ថ្ងៃទី​១ ខែសីហា​ឆ្នាំ ២០២០​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

+​ខាង​កម្ពុជា តំណាង​ដោយ (​លោកជំទាវ កុយ ពិសី អនុប្រធាន​លេ ខា​ធិ​ការដ្ឋាន​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការ​ព្រំដែន​) និង​វៀតណាម​តំណាង​ ដោយ​លោក ហ្វ៊ូ​ង ថេ​ឡុង អនុប្រធាន​គណៈ កម្មកា​រ​ព្រំដែន​រដ្ឋ​នៃ​ក្រសួងការបរទេស បានធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង​ឯកភាព​ទទួល យក សៀវភៅ​ផែនទី​ឋានលេខា​ព្រំដែន ដែល​បាន​ចងក្រង​រួច ចំនួន ៥០០​ច្បាប់ ដើម ក្នុងនោះ​ភាសា​ខ្មែរ​-​វៀតណាម ​ចំនួន ​២៥០​ច្បាប់ និង​ភាសា​វៀតណាម​-​ខ្មែរ​ចំនួន ២៥០​ច្បាប់ ដែល​បាន​ចង​ជា​ អាល់​ប៊ុ​ម (album) បានល្អ ត្រូវ​តាម ​បទ ដ្ឋា​នប​ច្ចេកទេស ដើម្បី​ទុក​ប្រើប្រាស់​ក្នុង ប្រទេស​រៀងៗ ​ខ្លួន​តទៅ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

+​ផែនទី​ឋានលេខា​ព្រំដែន ​កម្ពុជា​-​វៀតណាម មាត្រដ្ឋាន ១/២៥ ០០០ នេះ បានបង្ហាញ ​ពេញលេញ ​លទ្ធផល ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល ​ព្រំដែន ប្រមាណ​ជា​៨៤% ដែល ប្រទេស​ទាំងពី​ សម្រេចបាន​។ ផែនទី​នេះ ជា​ផែនទី​ទំនើប​សម័យ​ឌីជីថល ៤.0 ដែល​បង្ហាញ​ យ៉ាង​ច្បាស់លាស់​ខ្សែ​ព្រំដែន បង្គោល​ព្រំដែន រួម​និង ​ស្ថានភាព​ភូម​មិ​សាស្ត្រ​នៅ លើដី​ជាក់ស្តែង​បាន​យ៉ាង​ ជាក់លាក់ ងាយស្រួល ​ក្នុងការ ប្រើប្រាស់ មិន​ដូច​ផែនទី​បោ​ន​ខ្នាត ១/១00 ០០០ នោះទេ​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment