រ ង្គាលស្ទើរផុតពូ ជ!! ជប៉ុនផ្តាំកូនចៅឲ្យចាំមិនភ្លេច ៨សីហា ១៩៤៥គ្រា ប់បែ កអាមេរិក «បរិ មាណូទី២» វា យប្រ ហារលើជប៉ុន…(មានវីដេអូ)

បរទេស៖ ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៥គ្រាប់បែ កបរិមាណូទី២ ត្រូវបានទំ លាក់ទៅលើទីក្រុងណាហ្គាសាគិ នៃប្រទេសជប៉ុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយជាលទ្ធផល ជប៉ុនយល់ព្រមចុះចា ញ់ស ង្គ្រាមនិងទទួលយកការឡោមព័ទ្ធ ដោយឥតមានលក្ខណ្ឌអ្វីឡើយ។

ក្នុងសម័យស ង្គ្រា មលោកលើកទី២ ទីក្រុងណាហ្គាសាគិ គឺជាទីតាំងផលិតនាវាច ម្បាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ចក្រព័ទ្ធជប៉ុន ប៉ុន្តែការទំលាក់គ្រា ប់បែកបរិ មាណូពីកំពស់១៦៥០ហ្វីតរបស់អាមេរិកនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ១១និង២នាទីព្រឹកបានធ្វើឲ្យជប៉ុនមិនអាចតបតអ្វីបានឡើយ។

វិនា សកម្មដ៏អា ក្រក់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុន ប្រមាណជា៦០០០០ ទៅ៨០០០០នាក់ជាមួយនឹងក ម្លាំងផ្ទុះដល់ទៅ២២០០០តោននៃគ្រា ប់បែ កTNT ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អ ដែលវាមិនអាចធ្វើប៉ះ ពាល់ដល់មនុស្សដែលស្ថិតនៅចំងាយឆ្ងាយ

ពីទីក្រុងដោយសារតែសណ្ឋានដីដែលសំបូរទៅដល់ភ្នំតូចធំជាច្រើន ទើបធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់គ្រា ប់បែ កអាចបានត្រឹមបំ ផ្លាញជី វិតមនុស្សក្នុងចំនួនត្រឹមប៉ុណ្ណេះទៅ៕ សូមទស្សនាវី ដេអូនៅខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment