ពូកែប្រើអំណាចធ្វើបាបពលរដ្ឋពេក នាំគ្នាជាង២០០នាក់ ប្តឹងដកអភិបាលរងស្រុក កែវសីមា ចេញពីដំណែង…

លោកស្រីឈាង តៃស្រ៊ីន រស់នៅភូមិឡាប៉ា ខេឃុំស្រែខ្ទុមស្រុក កែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានដា ក់ ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងឈ្មោះលោក ហឿន សុខណា ភេទប្រុស ជាអភិបាលរង ស្រុកកែវសីមា យករថយន្តដេញ ធ្វើឃា ត ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅ ក្នុងស្រុកកែវសីមា ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី ឈាង តៃស្រ៊ីន បានបន្តថា សូមសំណូម ពរដល់ថ្នាក់ដឹក នាំសម្ដេច ហ៊ុនសែន អភិបាល ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិមេត្តាដក ឈ្មោះលោក ហឿន សុខណាចេញពី អភិបាលរងស្រុក កែវសីមាទៅ ដោយ ឈ្មោះហឿន សុខណា បានធ្វើទុកបុ កម្នេញប្រជាពលរដ្ឋក្នុង ស្រុកកែវសីមា បើប្រជាពលរដ្ឋដឹក តាមម៉ូតូបន្តិចបន្តួច ឬក៏តាមឡានតែងតែសំឡុតគំ រា ម កំហែង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុះរថយន្តសាំយុងដឹកឈើក្នុងមួយយប់ៗ បួនទៅប្រាំឡានមិនដែល ចាប់បានមួយណាទេ យើងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុក កែវសីមា មានឈ្មោះចំនួន ២៤៥ នាក់បាន ផ្ដិតមេដៃគាំទ្រ ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្ដឹងឈ្មោះលោកភឿនសុខណា។សូមលោក ព្រះរាជអាជ្ញា អមសាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌល គិរី មេត្តាជួយរ កយុត្តិធម៌ឱ្យនាងខ្ញុំផង ចុះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment