ដំណឹងបន្ទាន់! អ្នកចូលចិត្តទៅកោះរ៉ុង សូមប្រយ័ត្ន រលកធំៗបោកបក់ លិចទូកអ្នកទៅជប់លៀងនៅកោះរ៉ុង ១០នាក់…

មានទូកមួយគ្រឿង បានប៉ះរល កសមុទ្រធំៗបោកប៉ះទូកលិចចូលក្នុង សមុទ្រនៅត្រង់ចំណុច ឃ្លងឡទឹកត្រី ក្រុងកោះរ៉ុងវេលាម៉ោង ៤និង០០នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៌ ទោជួន ណារិន្ទស្នងការនគរបា លខេត្តព្រះសីហនុ​

ក្រោយទូកនោះលិច មនុស្សនៅលើទូកត្រូវបានជួយ ស ង្គ្រោះបា នទាំង អស់ហើយ មិនមានអ្នករ ង គ្រោះ ដល់ជីវិត ឡើយ។ សេចក្តីរាយការ ណ៏ពីសមត្ថកិច្ចថាមាន មនុស្សនៅលើទូ កនេះប្រមាណ ជាង ១០នាក់ មានក្មេងមានចាស់ ដែលបាន ទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងខួប កំណើតមួយនៅ កោះរ៉ុង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយកើតហេតុ មានការជួយស ង្គ្រោះ ដោ យកម្លាំងនគរបាលនិ ងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន ព្រម ទាំងអូប័រល្បឿនលឿនក្រុមហ៊ុន GTVC របស់លោកឧកញ៉ាទៀ វិចិត្រ និងទូកនេសាទ ស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនទៀត ។ បច្ចុប្បន្នអ្នករងគ្រោះទាំងអស់សរុប១៥នាក់ ( ស្រី៨នាក់ )កំពុងដឹកយកមកលំនៅដ្ឋាននៅទំនប់រលក ក្រុងព្រះសីហនុវិញហើយ ។ចំណែកឯ ទូកជន រ ងគ្រោះបានលិ ចចូលក្នុងស មុទ្របាត់ ហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment