ជប៉ុន រឹតត្បិតចំពោះកម្មវិធី តីក តក់ (TikTok)​របស់ចិន ព្រោះខ្លាចចិនដឹងព័ត៌មានពីពលរដ្ឋខ្លួន…

សមាជិកសភា​មកពី​បក្ស​កា ន់អំណាច ប្រជាធិបតេយ្យ​សេរី​ ជប៉ុន បានសម្រេច​ចិត្ត​ ជំរុញ​ឲ្យ​មានកា រ​រឹតត្បិត លើ​ការប្រើប្រាស់​ កម្មវិធី​វីដេអូ​ដ៏​ល្បី​របស់​ចិន​គឺ TikTok ដោយសារ​មា នការ​ព្រួយ​បា រ​ម្មណ៍​ថា ទិន្នន័យ​រប ស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រហែលជា ​នឹង​ធ្លាក់ ចូល​កណ្តាប់ដៃ​រ បស់​រដ្ឋាភិ បាល​ចិន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បើតាម​ការចុះផ្សាយ​រប​ស់​ សារព័ត៌មាន​ជប៉ុន NHK បាន​ឲ្យ​ដឹងថា សមាជិក សភា​មួយក្រុម​ដែល​ដឹ កនាំ​ដោយ​អតីត​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ សេដ្ឋកិច្ច Akira Amari បានធ្វើ​សេចក្តី សម្រេចចិត្ត​នៅក្នុង​ កិច្ចប្រជុំ​កាល ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ និង​គ្រោង​ដាក់សំណើ រ​ទៅកា ន់​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ ដើម ខែ​កញ្ញា​ខាងមុខ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ ប្រទេស​ឥណ្ឌា បាន​បិទ​ កម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​ចិន​ ជាច្រើន រួមទាំង TikTok ក្រោយពេល​មានការ​ ប៉ះ ទង្គិច​គ្នា​នៅ តាម​បណ្តាល​ព្រំដែន​ មាន​ជម្លោះ ដែល​បណ្តាល ​ឲ្យ​ទាហា ន​ឥណ្ឌា​ង ២០​នាក់​ស្លា ប់ និង ​ជាច្រើន​ នាក់​រងរ បួ ស​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment