នុះដល់វគ្គរុញដាក់គ្នា យករួចខ្លួនហើយ! ប៉ូលិសគ្រឿ​​ងញៀ​​ន​ថា លុយបានមកពីជំរិតពលរដ្ឋ គឺបង់ឲ្យតុលាការ តែតុលាការថាមិនពិត…

បន្ទាប់ពីបែ កធ្លាយ ខ្យល់ខ្ចា យ ជាសា រធារៈនូវរឿងរ៉ាវ ចាប់ម នុស្សធ្វើទារុ ណ កម្ម រួចជម្រិតទារ លុ យបា នសម្រេចចំនួន៤,០០០,០០០រៀល នោះមក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសា ម៉ីខ្លួនជាសមត្ថកិច្ចជំនា ញគ្រឿ ងញៀ នខេត្តព្រៃវែង បានអះ អាងថា៖ ខ្លួនគ្មាន សិទ្ធដោះ លែ ងមនុស្សទេ តាមពិ តលុយ ៤,០០០,០០០រៀល ដែ លទទួល ពីគ្រួសាររ ងគ្រោះ នោះ។គឺយក មកជូនលោ កព្រះរាជអាជ្ញា ខេត្តព្រៃវែង ទាំងអស់ ដើម្បីសុំគោ ល ការណ៍ ដោះ លែង ជន ទាំង ២នាក់ នោះឱ្យទៅផ្ទះវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមានការ អះអា ងបែបនេះ ឥឡូវនៅថ្ងៃទី២៩,០៧,២០២០ អយ្យការ អ មសាលា ដំបូងខេត្តព្រៃវែង បានចេញសេចក្ដីប្រកាស បញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះករណីប ង្ក្រា បគ្រឿ ងញៀ ន នៅចំណុ ចមុខ ក្លោងទ្វារវត្តរោ ងដំរី ស្ថិតនៅភូមិ៦ សង្កាត់កំពង់ លាវ ក្រុងព្រៃវែង កាលពីវេលា ម៉ោង២០៖ ៣០នាទី យប់ ថ្ងៃទី២០,០៧,២០២០ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់កំលាំ ងជំនា ញនៃស្នង ការខេត្តព្រៃវែង ដែលសារព័ ត៌មា នបញ្ជាក់ថា៖ សមត្ថកិច្ចបានចា ប់ ជន ស ង្ស័ យឈ្មោះ ថៃ សាមាឌ ភេទ ប្រុសអាយុ២៦ឆ្នាំ និងឈ្មោះ ហឿន រ័ត្ន ភេទប្រុសអាយុ២៨ឆ្នាំ ហើយស មត្ថកិច្ចបានដកកាំភ្លើងខ្លីពីចង្កេះ វា យក្បាល ពួក គេ។និ ងព្រួតគ្នាចា ប់ វា យ ក្រៀក យកទៅកា រិយាល័យ ធ្វើទារុ ណកម្ម និងជំរិតទារលុយចំនួន ៤លាន រៀល ជាថ្នូរនិងកា រដោះ លែងវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីខាងលើនេះ តំណា ងអយ្យការ អមសា លាដំបូងខេត្តព្រៃវែង បញ្ជាក់ថា៖មិនបាន ទទួលព័ត៌ មានឬរបាយការណ៍ណាមួយ ពីលោក ថោង វណ្ណឌី ស្នងការ រងទទួល ផែនគ្រឿ ងញៀ ននោះ ទេ។ដោយឡែកចំពោះ ឈ្មោះ ទូច ធារ៉ា ដែលបានប្រាប់ បណ្ដាញព័ ត៌មានថា៖ លុយ៤ លានរៀល បានប្រគល់ ទៅឱ្យលោកព្រះរា ជ អាជ្ញាខេត្ត ព្រៃវែង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាថ្នូរនិងការ ដោះលែ ងជ ន ស ង្ស័ យឱ្យមាន សេរីភា ពវិញ នោះ (ជាការ មិនពិតទេ) តំណា ងអយ្យការ មិនបានទទួល ប្រាក់ ដូចឈ្មោះ ទូច ធារ៉ា លើកឡើង ឡើយ។ដោយ ឡែកក រណីគ្រឿ ង ញៀ ន នៅភូមិអណ្ដូរ ឃុំមេស រប្រចាន់ ស្រុកពារាំង កាល ពីថ្ងៃទី១៦,០៧,២០២០ ។លោក ថោង វណ្ណឌី បានរា យការ ណ៍តាមTelegram (ជាសំឡេង) មកតំណា ងអយ្យការ ដោយបញ្ជាក់ថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ចបាន ឃាត់ ខ្លួនមុខ សញ្ញា ប្រើប្រា ស់ គ្រឿ ងញៀ នចំ នួន៦នាក់។ដោយ ៥នាក់មា នផ្ទុកសា រធា តុ ញៀ ន និងម្នាក់ ទៀតមិនអា ចធ្វើតេស្ដបាន ព្រោះនោ មមិន ចេញ។ហើយជ នទាំង៦នាក់ បាន បញ្ជូនមកការិយា ល័ យគ្រឿ ងញៀ នខេត្ត ដើម្បី បន្តនីតិវិធី។អយ្យការ ថា៖តាម ការបញ្ជាក់ពី លោក ថោង វណ្ណឌី គឺជនទាំ ងនេះប្រើប្រាស់ គ្រឿ ង ញៀ ន មិន តម្រូវ អោយ បញ្ជូនមក ស្ថាប័ន អយ្យការអម សា លាដំបូងឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីឯការទារប្រាក់ ជាថ្នូរនិងការ ដោះលែង ជនខាងលើ អោយមា នសេរីភាព តំណាង អយ្យការមិ នពាក់ព័ន្ធនោះទេ។ករណីទាំង២ខាងលើ តំណាង អយ្យការ មិនបានបញ្ជាអោ យធ្វើទារុ ណកម្ម ឬទារប្រាក់ ពីជ នស ង្ស័ យឡើយ ហើយសមត្ថកិច្ចក៍មិ នបាន កសាង សំណុំរឿងបញ្ជូនម កអយ្យការដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា៖ កាលពីថ្ងៃទី២៣,០៧,២០២០ លោកអនុសេនីយ៍ ឯក ទូច ធារ៉ា នាយរ ងការិយា ល័យ ប្រឆាំង គ្រឿ ង ញៀ នខេត្តព្រៃវែង បានបញ្ជាក់ថា៖(ខ្លួនពិតជា បានដកកាំ ភ្លើង វា យ ខោ កក្បាលជ នរ ងគ្រោះប្រាកដ មែន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះពួកគេ រឹងទទឹង មិនព្រមប្រគ ល់ខ្លួនតា មសមត្ថកិច្ច) រីឯរឿងដែលថា វ៉ៃ ឆក់ធ្វើទា រុ ណ ក ម្មនៅការិយាល័យ គ្រឿ ង ញៀ នខេត្តនោះ !លោក ទូច ធារ៉ា ថា៖នោះជា ការសួរចម្លើយ! ។ហើយសមត្ថកិច្ចមាន ច្រើននាក់ មិនដឹងនរណា ឆ ក់ នរណាវ៉ៃទេ ខណៈមន្ត្រីក្រោមឱវា ទលោក កំពុងខឹ ងអ្នកទាំង២នា ក់នោះផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះរឿងយកលុយ ៤,០០០,០០០រៀល ជាថ្នូរនិងកា រដោះ លែងជ នទាំង២នា ក់នោះ ។លោក ទូច ធារ៉ា អះអាងថា៖ លោកពិតជាបា នយក លុយ នោះប្រាកដមែន!។ប៉ុន្តែមិនមែនយ កមក ចា យខ្លួនឯងទេ គឺយកមកជូនព្រះ រាជអាជ្ញាខេត្តព្រៃវែង ទាំងអ ស់ដើម្បីសុំគោ លការណ៍ ដោះលែងពួកគេ អោយ ទៅផ្ទះវិញ (លោកថាខ្ញុំគ្មាន សិទ្ធដោះ លែ ងជ នស ង្ស័ យទេ!)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីនេះមហាជ នកំពុងងឿងឆ្ងល់ ថា៖ តើលុយ៤លា នរៀលនោះ នៅទើត្រឹមណា? បើសមត្ថកិច្ចអះ អាងថា បានជូនព្រះរាជ អាជ្ញាហើយ រីឯព្រះរាជ អាជ្ញាបញ្ជាក់ ថា (មិនបា នទ ទួល លុ យទេ)??៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment