មហាជន សង្ស័យថា លោកថម មី លួចក្រងសក់ពោតខ្លួនឯង ហើយថាមានបារមី ចាប់កំណើតលើកូនរបស់ខ្លួន…(មានវីដេអូ)

មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ចំពោះវិដេអូរបស់តារាសម្តែងលោក ថម មី បានបង្ហោះទាក់ទងនឹងដើមពោត ពេលផ្លែមកបានក្រងសក់ដោយខ្លួមឯង។ អ្នកទស្សនាវិដេអូនេះអ្នកខ្លះក៏ជឿតាម លោក ថម មី ថាមានបារមីវត្ថុសាកស័ក្តិ មកសណ្ឋិតនៅក្នុងពោតនោះ ក្នុងឪកាស កូនរបស់ខ្លួនជិតដល់ ថ្ងៃកើត តែក៏មានអ្នកខ្លះមិនជឿចំពោះ ហេតុការណ៍នេះដែល អាចជាការសម្តែង ឬមានមនុស្សក្រងសក់ពោតទុកជាមុន ដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ ចំពោះកូន លោកថម មី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ថម មី ដែលបានសាង គ្រួសារជាមួយ តារាចម្រៀងអ្នកនាង សួស វីហ្សា យ៉ាងមានក្តីសុខ​ ហើយ នាពេ លបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកនាងផ្ទាល់កំពុង តែពរ ពោះកូនស្រី ម្នាក់នៅ ក្នុងផ្ទៃដែលនិ ងជិតគ្រប់ខែហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលកាន់តែចម្លែកទៅវិញ នោះដែលធ្វេីអោយ មហា ជនមា នកាភ្ញាក់ផ្អើល​​នោះស្រាប់តែ ​មានដើម ​ពោតមួយ ដើម​បានដុះចេញជាសក់ក្រងតែម្ដងហើយ​នៅក្នុង វីដេអូរបស់ លោក ថមមី បាននិយា យរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា” គ្រាប់ពោត ដែលដុះចេញមកមានសក់ក្រងនេះ គឺជាគ្រាប់​ពោ ត ​​ដែល លោកពូ អ្នកនាង សួស វីហ្សា បានយកមកដាំ ​ស្រាប់តែមួយសប្តាហ៍នេះ ក៏បាន ដុះចេញសក់ក្រង មកបែប នេះតែម្តង”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ថម មី ដំបូងក៏គាត់មិ នជឿដែរ​​ទើបគា ត់ដាច់ចិត្តជិះរថ យន្តទៅមើលដោ យផ្ទាល់ ។ ពេលទៅដ ល់ក៏បាន ឃើញ ហើយក៏បានប្រាប់ពីដំណើររឿងថា គ្រាប់ពូជ មួយគ្រាន់​ដែល ពូគាត់យក​ មកដាំនេះ គឺជាគ្រាប់ពូជ ពោត ដែល យក នៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់លោក ហើយជាគ្រាប់ពោត ក្រុងពាលី ហើយសន្លឹកដែល ដុះចេញមក មានចំនួន ៩សន្លឹក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបន្ថែម​ ទៀតថា បើមិនជឿកុំប្រមា ថ វត្ថុសា កស័ក្តិនៅប្រទេស ខ្មែគឺមានច្រើនណាស់ ហើយនេះគឺជារឿង មួយដែលលោកបានឃើញ និងជឿផ្ទាល់តែម្តង។ ឃើញ​ ដូច្នេះ​លោក មាន តែសូម​បួ ង​សួង​ឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងកូនប្រពន្ធ របស់លោក សុខ​សប្បាយ”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការ​ណ៍​ពោត ​ដុះ​ចេញ​ មក​មាន​សក់​ក្រង​ និង​កន្ទុយ​ ៩សន្លឹក​នេះ​ដែរ​កើត​ឡើង​ នៅ​ភូមិ បន្ទាយ ឃុំកណ្ដៀង រាយ ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment