សូមជួយផង! ពួកគាត់រស់នៅតាំងពីឆ្នាំ៧៩ មានឯកសារត្រឹមត្រូវ តែតុលាការបង្ខំឲ្យរុះរើផ្ទះចេញជាបន្ទាន់…

មិនដឹងថា តុលាការមានឯកសារ ឬហេតុផ លយ៉ាងណានោះទេ ស្រាប់តែចេញ ដីការមួយឲ្យគ្រួសារ មួយរុះរើផ្ទះជាបន្ទាន់ មុនថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ខណៈ ដែលគ្រួសារមួយមួ យនេះបាន ឱ្យដឹងថា ពួក គាត់បានរស់នៅលើដីនេះតាំង ពីឆ្នាំ១៩៧៩ និងមានឯកសា របញ្ជាក់ទីកន្លែងរស់នៅ ពីភូមិ-ឃុំត្រឹមត្រូវទៀតផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមគណនីហ្វេសប៊ុក លោក Huy Ou Dom បានបង្ហោះវីដេអូ និងសារថា រឿងអយុត្តិធម៌ ខាងលើនេះ បានកើតឡើងនៅភូមិអ ញ្ជែ ងក្រោម ឃុំពុកឫស្សី ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងករណីតុលា កាខេត្តកណ្ដាល ចេញដីការឲ្យគ្រួសារមួយរុះរើផ្ទះជា បន្ទាន់នេះ បើតាមស្ត្រីឈ្មោះ ប៊ូ ស្រីទូច ជាម្ចាស់ផ្ទះ រ ង គ្រោះ បានឲ្យដឹងថា ដើមហេតុដែល នាំឲ្យតុលាការចេញដីកាឲ្យរុះរើផ្ទះរ បស់ពួកគាត់នោះ គឺផ្តើមចេញពីបុគ្គលមាន លុយប៉ុន្មាននាក់ ក្នុងនោះមា នឈ្មោះពូ ប៊ុន ធឿន ដែលបានបុ កលុ យ តុលា ការឲ្យធ្វើរឿងនេះឡើង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈនេះនៅសល់តែ ៤ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ គឺដល់ពេ លកំ ណត់ឱ្យរុះរើហើយ ក្រុមគ្រួសាររ ង គ្រោះ បានលើក ដៃសំពះអង្វរដល់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មេត្តាជួយ រកយុត្តិធម៌ដល់កូន ចៅផង ព្រោះពួកគាត់បាន និងកំពុងរស់នៅលើ ដីនេះ តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ មក ម្ល៉េះ និងមានឯ កសារកា ន់កា ប់ត្រឹមត្រូវផងដែរ៕

Related posts

Leave a Comment