ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបន្ទាយមានជ័យ ត្រូវចំណាយលុយ ២មុឺនរៀល ទើបអាចចូលដីថៃបាន ដោយមិនបាច់ប្រើប៉ាស្ព័រ…

ដោយសារមាន អនុស្សរ ណៈ​ យោគ យល់​គ្នា ពលរដ្ឋខេត្តបន្ទាយមា នជ័យ អាចចូ លទៅលេ ងខេត្តស្រះកែវរបស់ប្រទេសថៃ មិន បាច់ ប្រើប៉ាស្ព័រ។

លោក អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយ មានជ័យ បានប្រាប់ កម្ពុជាថ្មីថា ដោយសារ មានការ ចុះអ នុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបា លទាំងពីរ ពលរដ្ឋខេត្តបន្ទាយ មានជ័យ និង ខេត្តស្រះកែវ​រប ស់ថៃ អាចឆ្លង ចេញចូលគ្នាដោយប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណព្រំ ដែន ជំនួស ប៉ាស្ព័រ។

លោកថា ប័ណ្ណព្រំដែនមា នសុពល ភាពប្រើប្រាស់ត្រឹមតែខេ ត្តទាំងពីរ ប៉ុណ្ណោះ គឺបន្ទាយមានជ័យ និងស្រះកែវ។លោកបញ្ជាក់​ថា ពលរដ្ឋដែល​មាន អាស័យដ្ឋានរស់ នៅអចិន្ត្រៃក្នុងខេត្តបន្ទាយ មានជ័យ ទើប អាច ស្នើសុំប័ណ្ណព្រំដែននេះ បាន។ ការធ្វើប័ណ្ណព្រំដែនចំ ណាយត្រឹមតែ ២ ម៉ឺនរៀល និងរយៈពេលធ្វើពីរថ្ងៃ។

ការប្រើប័ណ្ណព្រំដែននេះ បង្កលក្ខណៈ ងាយស្រួល ចំណេញពេលវេ លាដ ល់ពលរដ្ឋខេត្តជាប់ ព្រំដែន ទាំងពីរ អាចទំនាក់ទំនងគ្នា កាត់បន្ថយការ ចំណាយ ផ្សេងៗ។ក្រៅពីខេត្តបន្ទាយ មានជ័យ ខេត្តមួយចំនួនទៀតជា ប់ព្រំដែនថៃ ក៏បាន​ចុះ អនុស្សរណៈ យោគយ ល់គ្នា​ការ​ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណព្រំ ដែន ដើម្បីសម្រួលការ ធ្វើដំណើរ ចេញចូលរ វាងពលរដ្ឋជា ប់ព្រំដែន៕

Related posts

Leave a Comment