បើកឈ្លើយៗណាស់ រកឃើញអ្នកបើកឡានធំៗជិត ៧០០នាក់ មានសារ​ធា​តុ​ញៀ​​ន ក្នុង​រយៈពេលតែ៦ខែដើមឆ្នាំ២០២០

ឯកឧត្ដម នាយ​ឧ​ត្ត​ ម​សេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន បាន​ជំរុញ​ដល់ ​ក្រសួង​សា ធារណការ និង​ដឹក ជញ្ជូន ត្រូវ​ពិនិត្យ និង​រឹតបន្តឹង​បន្ថែម ទៀត ដល់​ក្រុម ​អ្នកបើកបរ ​រថ យន្ត​ដឹកជញ្ជូន​ធំៗ បន្ទាប់ពី ​ពិនិត្យឃើញថា អ្នកបើ កបរ ​ទាំងនោះ​មាន​សារ ធា តុ ​ញៀ ន ​គ្រឿ ង ញៀ ន រហូតដល់​២៥ ទៅ​៣០​ ភាគរ យ​ក្នុង​រយៈពេ ល​០៦​ខែ ដើម ឆ្នាំ​នេះ គឺមាន​អ្នកបើ កប រ​រថយន្ត រហូតដល់ ​ជាង ២.០០០​នាក់ ហើយ​ក្នុង នោះ​ប្រហែ ល​ ជិត​ ៧០០​នាក់ ពិនិត្យឃើ ញ​នូវ​សារ ធា តុ ​ញៀ ន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ឯកឧត្ដម នាយ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន ប្រធាន​ អាជ្ញាធរ​ ជាតិ​ប្រ យុទ្ធប្រឆាំ ង​គ្រឿ ងញៀ ន​អំ ពាវ នាវ​បែបនេះ​ខណដែ ល​ ឯកឧត្តម​ជា​អ ធិបតី​ដឹក នាំ​កិច្ចប្រជុំពេ ញអង្គ​អាជ្ញាធរ​ជា តិ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំ ង​គ្រឿ ងញៀ ន​ នៅ​ថ្ងៃទី​២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ ដែលមា ន​ការ​អ ​ញ្ជេ​ី​ញ​ចូលរួម​ពី ​ឯកឧត្តម លោកជំ ទាវ​តំ ណាង​ក្រសួង​-​ស្ថាប័ន​ជា​អនុប្រធាន សមាជិក​អា ជ្ញាធរ​ជា តិ​ប្រយុ ទ្ធប្រ ឆាំ ង​គ្រឿ ងញៀ ន និង​ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជា​តំណាង​ស្ថាប័ន អង្គភាព​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រ យុទ្ធប្រឆាំង ​គ្រឿ ងញៀ ន និង​គណ​:​កម្ម​ការផ្សព្វផ្សាយ ​អប់រំ នៃ​គណ​:​កម្ម​ការ​ចម្រុះ​ និង​លេខា ធិការដ្ឋាន​យុទ្ធនាការ ​ប្រយុ ទ្ធប្រឆាំ ង​គ្រឿ ងញៀ ន​ខុ សច្បាប់​របស់ ​រាជរដ្ឋាភិ បាល​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្នុងឱកាស​នោះ ឯកឧត្តម នាយ​ឧ​ត្ត​ម​ សេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន បាន​មា នប្រសាសន៍ថា ក្រសួងសុ ខាភិបាល ក្រសួងផែនការ ក្រសួង​ សង្គមកិច្ច ប៉ុស្តិ៍នគរ បាល​រដ្ឋបាល និង​ព្រះសង្ឃ ដែលជា​សកម្មជន ​ជួរមុខ​ក្នុងការ​ផ្សព្វផ្សាយ​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ សូម​ បន្ត​យកចិត្តទុកដាក់ ​បញ្ជ្រាប ​ខ្លឹមសារ​ប្រយុទ្ធប្រ ឆាំ ង​គ្រឿ ងញៀ ន ឱ្យបាន​សកម្ម​ថែម ទៀត ដើម្បី​បង្ការ​កា ររីក​រាល ដាល​ជំ ងឺ​កូ​វីដ​-១៩ និង​បញ្ហា​គ្រឿ ងញៀ ន​ចូល ទៅក្នុង​ សហគមន៍​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយនេះ ឯកឧត្ដម នាយ​ឧ​ត្ត​ម​ សេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន បាន​ណែនាំ​ដល់ ​ឱ្យ​គ្រប់​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​ ទាំងអ ស់​បង្កើន​សកម្មភាព​ផ្សព្វផ្សាយ​អ ប់រំ​តាម​ ផេ​ក​ថ្នាក់ដឹ កនាំ​ បោះពុម្ព​ឯកសា រ​ផ្សព្វផ្សាយ អង្គភាព​ពា ក់ព័ន្ធ​នៅ​ មូលដ្ឋាន​ត្រូវ​ចុះ​អង្កេត អប់រំ ដល់​គោ លដៅ​ ងាយ​រ ង គ្រោះ ធ្វើការ​ បណ្តុះបណ្តាល​ដល់​ម្ចាស់​អា ជីវកម្ម រោង ចក្រ ពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​ព្យា បាល​អ្នក ញៀ ន​គ្រឿ ងញៀ ន នៅតាម​ មណ្ឌល​សុខភាព​ ឃុំ​សង្កាត់​ទាំង ​៣៥០​កន្លែង បង្កើត​ក្រុមការ ងារ​សម្រប សម្រួល​អ្នក ញៀ ន​ គ្រឿ ងញៀ ន ទៅ​ទទួលយក​សេ វា​ព្យាបាល និង​ ពង្រឹង​យន្តការ​ភូមិ ឃុំ សង្កាត់​ស ​គ្មា ន​គ្រឿ ងញៀ ន​នៅ តា ម​ព្រំដែន​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment