ហួសចិត្ត! ចំណាយលុយរដ្ឋ ធ្វើផ្លូវកៅស៊ូ អស់រាប់មុឺនដុល្លារ ៣ខែក្រោយខូចខ្ទេចខ្ទី ពលរដ្ឋស្នើកុំចាក់កៅស៊ូស្តើងៗពេក…

ផ្លូវកៅស៊ូ២ជាន់១ខ្សែប្រវែង ៣៥០០ម៉ែត្រ កសាងដោយក្រសួង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្លងកាត់ ភូមិសន្ទូចនិងភូមិទ្រាត្បូង ក្នុងឃុំស្រែថ្មី ស្រុករលាប្អៀរ ត្រូវបានកសា ងរួចរា ល់ប្រមានណ ៣,៤ខែមកហើយ ប្រជាព លរដ្ឋពិតជាអបអរសាទរខ្លាំងណាស់ ចំពោះស មិទ្ទិផលថ្មីមួយ នេះ របស់ប្រមុខរា ជរដ្ឋាភិបាល ចែកជូនប្រជា ពលរដ្ឋនៅ ជនបទ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក នូ ខៀវ មេឃុំស្រែថ្មី នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា នេះបាននិយាយ អោយដឹងថា ផ្លូវកៅស៊ូថ្មី១ខ្សែនេះ កសាងដោយក្រសួង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដែលជាប្រភពថវិ ការបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយទើ បកសា ងរួចប្រមណ ៣-៤ខែ តែប៉ុណ្ណោះ ក៏ឃើញមានការផុលខូចខា តដោយកន្លែង ទើបលោក បានរាយការ និងសំណូ មពរដល់ក្រសួងម កជួ យជួស ជុលឡើងវិញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន បានលើកឡើងថា គុណភា ពផ្លូវមួយនេះ ដូចជាមិនល្អសោះ ព្រោះ នៅចំណុចខាងជើងវត្តសន្ទូច ផ្លូវកៅស៊ូថ្មីនេះ បែរជាផុលខូច ខាតទៅ វិញរាប់ រយម៉ែត្រ ដែលពិនិត្យមើល ជាក់ស្តែងពេលគេឈូសជួសជុលឡើងវិញ ពិនិត្យឃើញកា រដាក់ថ្មនិង ចាក់កៅស៊ូគឺស្តើងៗតែប៉ុណ្ណោះ ទើបត្រូវ ខូចខាតយ៉ាងលឿនបែបនេះទៅវិញ ។ ដូច្នេះសូមក្រសួង ជួយធ្វើអធិកា រកិច្ចដល់ក្រុមការងា របច្ចេកទេស ជាអ្នក កសាងផ្លូវនេះផង ដើម្បីកុំអោ យខូចឈ្មោះរ បស់ក្រសួង ដែលខិតខំចំណា យថវិ កាធ្វើដើម្បីប្រជា ពលរដ្ឋ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនិងបញ្ហានេះ ដែរ កាល២-៣ថ្ងៃមុននេះ ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏បានថតប ង្ហោះតាមហ្វេសបុក រិះគន់និងសំណូមពរ ដល់ក្រសួងអ ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សុំជួ យមកពិនិត្យនិងជួសជុ លឡើងវិញផង ទើបនៅថ្ងៃ ទី២៣ ខែកក្កដា នេះគេឃើញគ្រឿង ចក្ររបស់ក្រសួងមកជួសជុល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋ ក៏សូមអរគុ ណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះថ្នាក់ដឹ កនាំក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍បទ ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ ជួយ កសាង និងជួយជួស ជុលផ្លូវកៅស៊ូនេះ ដែលមាន ការខូច ខាត អោយ បានល្អនិងរឹងមាំ ឡើងវិញ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment