សូមបងប្អូនជួយផង! កូននេនមួយអង្គមិនដឹងកើតជំ ងឺចម្លែ កអ្វីនោះទេពេញលើប្រកេសរបស់លោក ហើយគ្មានប្រាក់ព្យាបាលទៀត…

អាត្មាភាព​ភាពពិតជាអាណិតកូននេន​យុទណា​ស់ប្រកេសឬក្បាលលោកមិ​នដឹងចេញពិសអ្វី លោកទើនមានព្រះជន១២ព្រះវស្សាបួសបានពីរវស្សាហើយ តែឆ្នាំនេះលោកមានអាពាធចេញរោ គ ចម្លែក ហើយលោកសុំចៅអធិការវត្តកន្លែងគង់រៀនសូត្រមកវត្តប្រយូរវង្សមកជិតបងប្អូន ជិតតាលោក

ជាអកុសលអីឪពុកម្ដាយឬប៉ាម៉ាក់ជាជនប្រើប្រាស់ គ្រឿ ង ញៀ នត្រូវបានគេចាប់យកទៅមណ្ឌលកែប្រែអស់ហើយឥឡូវមកស្នាក់នៅកុដិជាមួយលោកតា​ស៊ីម សុវណ្ណឌី ដើម្បីព្យាបាលរោម។​

លោកបានកើតរោគនឹងជាងកន្លះខែមកហើយ តែមិនទាន់ក្រាបទៅវិញទេ។​ មួយណាអត់លុយឬបច្ច័យរៀនសូត្រ ហើយថែមទាំងខ្លួនឈឺទៀត យើងដឹងហើយវ័យប៉ុណ្ណេះពិតជាត្រូវការឆាន់នេះឆាន់នោះដូចកូននេនដ៏ទៀតដែរ តែជាកូននេនគ្មានទីពឹងនរណាទេ បើឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នក ញៀន ថ្នាំ ទៅហើយ។​

សូមបិណ្ឌបាត់ដល់សប្បុរសជួយឧបត្តម្ភបច្ច័យសម្រាប់កូននេនមើលជំងឺផង និងសម្រាប់យកទីរៀនសូត្របានខ្លះផង។​
បើសប្បុរស់មានសទ្ធាជួយសូ​មតាមរយ:លេខអាត្មាភាពបូរ​បេត​Tel:096​500​33​99/071863​1993
និតាមធនាគារABA:001 824 486
ពីវត្តប្រយូរវង្ស​ថ្ងៃទី២២ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ប្រភព៖ Bor Bet

Related posts

Leave a Comment