គេរិះគន់ពេក ទេព បូព្រឹក្ស ចេញមុខបកស្រាយរឿងជីដេវីត ទិញឡាន Rolls-Royce បង់រំលោះ…(មានវិដេអូ)

ប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានជ្រាប មកហើយ កាលពីថ្មីៗនេះ តារា សម្រៀងរ៉េបដ៏ល្បី លោក ងួន ចា ន់ដេវីត បានទិញឡានដ៏ថ្មីស្រឡាង ដែលជាឡានម៉ាក Rolls-Royce ស៊េរីទំនើប ដែលមានតម្លៃថ្លៃក ប់ពពក ជូនដល់គូស្នេហ៍ជាទីស្រលាញ់ គឺ កញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស ដែលធ្វើឲ្យហ្វេនៗ ជាច្រើន បានមកចូ លរួមអ បអរ ចំពោះ គូស្នេហ៍អ្ន កទាំងពីរ ផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា មិញ មិនយូរប៉ុន្មាន ស្រាប់តែលេចលឺដំណឹងដ៏ល្អមួ យទៀត បន្ទាប់ពីទិញ ឡាន Rolls-Royce រួចហើយ លោកថែមទាំងទិញឡានស៊េរីទំនើបមួ យគ្រឿងទៀត ទុកគ្រាន់ជាការធ្វើដំណើ រផ្លូវឆ្ងាយ និងទៅទីកន្លែងដែលលោក ប្រាថ្នា ផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះដំណឹងមួយនេះ បានធ្វើឲ្យហ្វេនៗ ក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើន ពិតជាមានការ កោតស រសើរចំពោះ ការខិតខំតស៊ូដោយកម្លាំងញើសឈា ម រហូតដ ល់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាង ដែលខ្លួនកំពុង តែស្រមៃចង់ បានដូច សព្វថ្ងៃនេះ ថែមទៀត។ ប៉ុន្តែនៅក្នុង ចំណោម ពាក្យកោតស រសើរទាំងនោះ ស្រាប់តែមានគេចូលមកបង្ហើបថា ឡានរបស់លោក គឺជាឡានបង់​រំលោះ ខណៈពេ ល ដែលបានពោលថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឡានបង់រំលោះ ជីវិតតារាតែចឹង ។អ្នកចូល ខមិ នមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ មិនយូរប៉ុ ន្មាន ស្រាប់តែមានអ្នកចូលម កត បត ដោ យបានប្រាប់ថា៖ដឹងមកពី បង់រំ លោះ បើខាងខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់ រាប់លុយ សុទ្ធសោះហ្នឹង ។អ្នកចូលខមិន ជាពិសេស ជាមួយនឹងការជជែកឆ្លើយឆ្លងនេះ លោកឪពុក របស់ ដេវីត ក៏បានប ង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម ព្រមទាំងរូបភាពសារជជែកគ្នារបស់អ្នកទាំ ងពីរនៅក្នុងនោះ ដោយបាន បង្ហាញអា រម្មណ៍ថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំក្រោកពីគេង មានអា រម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ។ឪពុករបស់ ដេវីតដែល នេះក៏ ជាអារម្មណ៍ដ៏ល្ អជាទីបំផុត ដែលបានឃើញ កូនប្រុសរបស់ខ្លួន មានភាពជោ គជ័យ មានលទ្ធភាព ទិញរប ស់ថ្លៃៗ មិនដូចអ្វីដែល គេបា នមើលងាយឡើយ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment