វៀតណាម ប្រកាសមិនឲ្យចិនយកដីកោះមួយចំអាមបានឡើយ ​ព្រោះជាទឹកដីដូនតាខ្លួន…

វៀតណាមប្រើច្បាប់អន្តរជាតិ ​និងប្រវត្តិសាស្ត្រតតាំង ជាមួយចិន ដោយ​ អះអាង​ថា​ ខ្លួន​មាន​មូលដ្ឋាន​ច្បាប់អន្តរជាតិ និងទីតាំង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​គ្រប់គ្រាន់ ក្នុង​ការ​បញ្ជា ក់​ថា ដែន​កោះ​ធំៗ​ ចំនួ ន​ពីរ និង​ទីតាំង​ផ្ទៃសមុទ្រ​មួយចំនួន​ទៀត ​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង ​គឺជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​វៀត ណាម ​តាំងពី​ដូ នតា​មក ។ ដូចនេះ វៀតណាមដាច់ខាតត្រូវតែ យកដែ ន​កោះ​ ធំៗ​ចំនួន​ពីរដែលចិន ចង់រំ លោ ភ យកទាល់តែបាន ទោះប្រើមធ្យោបាយអ្វីក៏ដោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មា ន​មួយ​ កាលពី​ថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា​ លោក ស្រី Le Thi Thu Hang អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​បរទេស​វៀតណាម បាន​ថ្លែង​សំ ដៅ​ទៅ​ប្រាប់​ទីក្រុង​ប៉េ កាំង​ថា បើ​ផ្អែកលើ​ច្បាប់អន្តរជាតិ និងទីតាំង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ កោះ​ស្ព្រា​តលី និង ប៉ា​រ៉ា​ សែល គឺជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់ ​វៀតណាម ។ នេះ​បើ​តាម​ការ​ ចុះផ្សាយ​របស់​ទី​ភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន VNA​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​បរទេស​វៀត ណាមរូបនេះ ក៏បាន​អំពា វនាវ​ឱ្យ​គ្រប់​ប្រទេស​ទាំង អស់​ គោរព និង​អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​ពេញលេញខ្លឹ មសារ​ច្បាប់អន្តរជាតិ​ នានា រួម​ទាំង​ច្បាប់​សមុទ្រ​របស់​ អង្គការ សហប្រជាជា តិ​ឆ្នាំ ១៩៨២ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងការបរទេស​វៀ​ត ​ណា​ម ក៏បាន​ហៅ​សមយុទ្ធ​ចិន នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកា ល ពីកន្លងទៅថ្មីៗថា ​«​ជាការបំពាន​ដែន​អធិ បតេយ្យ​វៀត ណាម​ធ្ង ន់ ធ្ងរ ​» ហើយ​អាច​ជះ ឥទ្ធិពល​អាក្រក់​លើ​ ទំនាក់ ទំនង​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​ប៉េកាំង​ជាមួយ ​អាស៊ាន​។ នេះ​បើតាម​ការចុះ ផ្សាយ​របស់ ​ទីភ្នាក់ងា រ​ព័ត៌មាន Reuters ដោយ​ដកស្រង់​កំណត់​ទូត​វៀតណា ម​ផ្ញើ​ទៅ​ភាគី​ចិន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការទាមទារ​របស់​វៀ​ត​ណា ​ម គឺ​ផ្អែកលើ​អនុសញ្ញា​អង្គការ សហប្រជា ជាតិ​ស្តីពី​ច្បាប់​សមុទ្រ​ឆ្នាំ​១៩៨២ (UNCLOS) ។ ទាក់ទិន​បញ្ហា​នេះ ក្រសួងការបរទេស​វៀ​ ត​ណា​ម សង្កត់ធ្ងន់ថា រាល់​ សកម្មភា ព​នានា ក្នុង​តំបន់​សមុទ្រ​វៀតណាម​នេះ ត្រូវតែ​ទ ទួល​កា រអនុញ្ញាត​ពី​ ភាគី​វៀតណាម ដូច​មា នចែង​ក្នុង​អនុសញ្ញា UN​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មែនទែនទៅ រដ្ឋាភិបា ល​ក្រុង​ហាណូយ គឺជា ​ប្រទេស​ទាមទារ​ដែ ល​ហ៊ាន​ រិះគ ន់​ចិ ន​ខ្លាំងៗ ដោយ​ពួ កគេ​មើលឃើញថា ចិន​បន្ត​ពង្រីក​ដែន​ឥទ្ធិ ពល​ខ្លាំង​ជ្រុល​ក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង ហើ យ​បំ ពាន​ព្រំដែ ន​ដែលមាន​ចែង​ក្នុង​ច្បាប់​សមុទ្រ​ អន្តរជាតិ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ដោយ​ផ្អែកលើ​យុត្តាធិ ការ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ចិន​ទាមទារ​ជាង​៨០​ភាគរយ​នៃ ​សមុទ្រ​នេះ​។ ក្រៅពី​វៀត ណាម ប្រជាជាតិ​ផ្សេងទៀត​ដែល​ទាមទារ​ចំណែក​ពួកគេ​ក្នុ ង​សមុទ្រ​ចិន​ខាង ត្បូង គឺមាន​ដូចជា ហ្វីលីពីន ព្រុយ​ណេ ម៉ាឡេស៊ី និង​កោះ​តៃវ៉ាន់​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ​ដែល​ពុំមែន​ជា​ប្រទេ ស​ជម្លោះ​ក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខា ងត្បូង បានបង្ហាញ​កង្វល់​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​យោធា​របស់​ចិន​លើក​នេះដែរ​។ ក្រសួង ការពារជាតិ​អាមេរិក បញ្ជាក់​ក្នុង​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ដូច្នេះ​ថា​៖«​ការរៀបចំ​សមយុទ្ធ​យោ ធា​ក្នុង​ដែន ដី​ជម្លោះ​ក្នុង​សមុទ្រ​ចិន ​ខាងត្បូង គឺ​ប៉ះពាល់​ដល់​កិច្ចប្រឹងប្រែង​ក្នុង​គោលដៅ​បន្ធូរបន្ ថយ​ភាព ​តានតឹង​និ ង​រក្សា​ស្ថិរភាព​(​តំបន់​)»​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​កន្លងទៅ អាមេរិក បាន​ចោទ​ចិន ​ថា ធ្វើ​យោ​ធូប​នីយកម្ម​ក្នុង ​សមុទ្រ​ចិន​ ខាងត្បូង ហើយ​ព្យាយាម​សម្ញែង​សាច់ដុំ​ដើម្បី​សម្លុត​ប្រទេសជិតខាង​ខ្លួន​ក្នុង​តំប ន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ដែល​ហ៊ាន​ទាញយក​ធនធានធម្មជាតិ​ក្នុង​សមុទ្រ​នេះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ដែលជា​តំ បន់​សម្បូរ​ដ៏​ធ នធានធម្មជាតិ​និង​ផ្លូវទឹក​ពាណិជ្ជកម្ម​ដ៏​មមាញឹក គឺជា​អាទិភាព​យុទ្ធសាស្ត្រ​គោល​មួយ​សម្រាប់​ ចិន​។ តាំងពី​ដើមឆ្នាំ​២០១៥​មក ចិន​ បាន​សាងស ង់​កោះ សិប្បនិម្មិត​ចំនួន​៧​ក្នុង​ប្រជុំ​កោះ Spratly និង​ធ្វើ​ទំនើ បកម្ម​លើ​កង ទ័ពជើងទឹក​រប​ ស់​យោធា ដែល​ផ្ដោត​សំខាន់​លើ​ការពង្រឹង​វត្តមាន​ខ្លួន​ក្នុង​តំបន់​ជម្លោះ​នេះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រៅពី​ចិន ព្រុយ​ណេ ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន តៃវ៉ាន់ និង​វៀតណាម​ដែ ល​ទាមទា រ​ដែន​អ ធិបតេយ្យ​ក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង ឥណ្ឌូណេស៊ី​ដែល​ពុំមែន​ជា​ប្រទេស​ទាមទារ ក៏មាន​ជម្លោះ​ ដាច់ដោយឡែក​ជាមួ យ​ប៉េកាំង ​ជុំវិញ​ផ្នែក​នៃ​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់ មុខ​របស់ខ្លួន (EEZ) ។ រឿង​ដែល​ ប៉ះពាល់​ប្រ យោជន៍​រដ្ឋាភិបាល​ហ្សា​កា រ​តា​នៅត្រង់ចំណុច​ថា ចិន​ទាមទារ​ទឹកដី​តា ម​បន្ ទាត់​៩​ឆ្នូត​(Nine-dash line) ដែល​យក​ជា​កម្មសិទ្ធិ​ដែនទឹក​ស្ទើរ​ទាំងស្រុង​ក្នុង​តំបន់​សមុទ្រ​ចិន​ ខាងត្បូង​រាប់ទាំង​ផ្នែក​នៃ EEZ របស់​ឥណ្ឌូណេស៊ី​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment