ពេលចិន រំ​លោ​ភលើទឹកដីខ្លួន វៀតណាម​ទាញច្បាប់អន្តរជាតិ និងប្រវត្តិដូនតាគ្រប់គ្រងមក​​​​​​​​ តតាំងជាមួយចិន…

វៀតណាមប្រើច្បាប់ អន្តរជាតិ ​និងប្រវត្តិសាស្ត្រតតាំង ជាមួយចិន ដោយ​ អះអាង​ថា​ ខ្លួន​មាន ​មូលដ្ឋាន​ច្បាប់អន្តរជាតិ និងទីតាំង ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​គ្រប់ គ្រាន់ ក្នុង​ការ ​បញ្ជាក់​ថា ដែន​កោះ​ធំៗ​ ចំនួន​ពីរ និង​ទីតាំង​ ផ្ទៃសមុទ្រ​មួយចំនួន​ទៀត ​នៅ​សមុទ្រ​ចិន ​ខាងត្បូង ​គឺជា​កម្មសិទ្ធិ​ របស់​វៀតណាម ​តាំងពី​ដូនតា​មក ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌ មាន​មួយ​កា លពី​ថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា​ លោក ស្រី Le Thi Thu Hang អ្នក នាំពាក្យ​ក្រសួង​បរទេស​វៀតណាម បាន​ថ្លែង​សំដៅ ​ទៅ​ប្រាប់​ទីក្រុង​ ប៉េកាំង​ថា បើ​ផ្អែកលើ​ ច្បាប់អន្តរជាតិ និង ទីតាំង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ កោះ​ស្ព្រា​តលី និង ប៉ា​រ៉ា​សែល គឺជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​វៀតណាម ។ នេះ​បើ​តាម​កា រ​ចុះផ្សាយ​រ បស់​ទី​ភ្នាក់ងារ​សារ ព័ត៌មាន VNA​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពា ក្យ​ក្រសួង​បរទេស​វៀតណា មរូបនេះ ក៏បាន​អំពា វនាវ​ឱ្យ​គ្រប់​ប្រទេ ស​ទាំងអ ស់​គោរព និង អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​ពេញលេញខ្លឹម សារ​ច្បាប់អន្តរជា តិ​នានា រួម​ទាំង​ច្បាប់ ​សមុទ្រ​របស់ ​អង្គការសហ ប្រជាជាតិ​ឆ្នាំ ១៩៨២ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

FILE PHOTO: A ship (top) of the Chinese Coast Guard is seen near a ship of the Vietnam Marine Guard in the South China Sea, about 210 km (130 miles) off shore of Vietnam May 14, 2014. REUTERS/Nguyen Minh/File Photo/File Photo

Related posts

Leave a Comment