មិនរស់ទេជាតិនេះ កាហ្វេគីមីទៀតហើយ! រកឃើញកាហ្វេធ្វើពីសណ្តែកលីង លាយជាមួយគីមី និងមេក្លិនដាក់ឲ្យឈ្ងុយ…

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះ របស់គណៈកម្មាធិការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងផ លិតផលក្លែងក្លាយ (គ.ប.ផ.ក.) បានធ្វើការចុះប ង្ក្រាបទីតាំ ងសិប្បកម្មលីង កា ហ្វេ១កន្លែង ដែលធ្វើពី សណ្តែក លាយសារធាតុគីមី មានយីហោឈ្មោះ ថុន ណាត ស្ថិតនៅក្នុង ភូមិត្រពាំងខ្ទឹម ឃុំក្រាំងម្កាក់ ស្រុក អង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងប្រតិបត្តិការ នោះ គណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួង របស់គណៈ កម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ផលិតផលក្លែងក្លា បានរកឃើញផលិត ផលអន់គុ ណភាព និងខុសច្បាប់ ជាច្រើនមុខរួមមាន ៖គ្រាប់ សណ្តែកសៀង ចំនួន ៦០បាវ, គ្រាប់កាហ្វេលេខ១ ចំនួន០៦បាវ, គ្រាប់ កាហ្វេលេខ២ ចំនួន១០បាវ, កាហ្វេលីង រួចចំនួន០៦បាវ,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ាស៊ីនលាយប៊ឺរ ចំនួន០១គ្រឿង, ម៉ាស៊ីន លាយស្ករ ចំនួន០១គ្រឿង, កាហ្វេច្រកជា កញ្ចប់រួចចំនួន ៣០កញ្ចប់, ប៊ឺរចំនួន០៦ធុង, មេក្លិនសំរាប់ លាយកាហ្វេ ចំនួន១២ធុង, ទឹកត្រីចំនួន០៣ប៊ីដុង, ស្រាសចំនួន ០១កាន, កាហ្វេផលិតរួចចំនួន ១៤កញ្ចប់ (កាហ្វេខ្មែរធម្មជាតិ) ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីការ ត្រួតពិនិត្យរួច សមត្ថកិច្ចចម្រុះអន្តរ ក្រសួងពិនិត្យឃើញថា ទីតាំងសិប្បកម្មលីង កាហ្វេ និងសណ្តែកនេះ មិនមាន លើកស្លាកយីហោ ពុំមានចុះបញ្ជីផលិតផល(ចបផ) គ្មានវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យ គុណភាព នៅលើសំបកវេចខ្ចប់ កាហ្វេមិនមានដាក់ អាស័យដ្ឋាន និងរបៀបប្រើប្រាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើសំបក វេចខ្ចប់កាហ្វេ ដាក់កាហ្វេសុទ្ធ១០០% ដែល នៅក្នុងការវេចខ្ចប់នោះលាយ សារធាតុផ្សំជាច្រើន និងទីតាំងគ្មាន អនា ម័យជាដើម។ បន្ទាប់មក លោកព្រះរាជអាជ្ញា បានសម្រេចផ្អាក អាជីវកម្ម និងឃ្លុំបេបិទទីតាំង ជាបណ្តោះអាសន្ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ម្ចាស់សិប្បកម្មលីងកាហ្វេ ធ្វើពីសណ្តែកលាយជាមួយសារ ធាតុគី មីនេះ មានឈ្មោះ ថុន ណាត និងលួត លាង ។ ម្ចាស់សិប្បកម្ម បានបញ្ជាក់ ប្រាប់សមត្ថកិច្ចថា ខ្លួនបាន បើកអាជីវកម្មនេះរ យៈពេល ២ឆ្នាំមកហើយ ដោយចេះរូប មន្តផ្សំតពីគេ និងវត្ថុធាតុដើមគ្រាប់កាហ្វេនាំយកមកពីផ្សារអូឫស្សី ១ខែ១តោន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយក្នុង១គីឡូ តម្លៃ ១៥០០០រៀល។ ក្នុងមួយថ្ងៃខ្លួនផលិតកាហ្វេបាន៥ឡ ក្នុង១ឡ មានទម្ងន់១២០គីទ្បូក្រាម ដោយបានលាយ ជាមួយស្រាស អំបិល សណ្តែក CARAMEL (ទឹកស្ករ ការ៉ាមែល) ប៊ីចេង ទឹកត្រី ស្ករអំពៅ ទឹកដោះគោ និងប៊ឺ យកទៅលក់ ទៅទីផ្សារ ក្នុង១គីទ្បូក្រាម តម្លៃ២ ទៅ៣ម៉ឺនរៀល៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment