អរគុណដល់បងស្រី ទ្រី ដាណាដែលបានចូលរួមឧបត្ថមដល់គ្រួសាររ ង គ្រោះ នៃហេតុការ ផ្ទុះ ហ្គាសនូវទឹកប្រាក់ចំនួន….

ដូចដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថា​ បងស្រី ទ្រី ដាណា​ គាត់តែងតែជួយដល់អ្នកដែលជួបទុកលំបាក តួយ៉ាងដូចជាថ្ងៃនេះផងបងស្រីក៏បានបង្ហោះសារថាខ្លួននឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសាររ.ង់.គ្រោះ.នៃហេតុការផ្ទុះហ្គាសដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

គាត់បាត់បង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ បាត់បង់កូន និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់ អ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវការខ្លាំងបំផុតពេលនេះ គឺកម្លាំងចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នា
ឃើញមានអ្នកស្លា.ប់ដល់ទៅ៤នាក់ កូនម្ចាស់ផ្ទះ២នាក់ នោងកម្មករនៅកន្លែងនោះ ២នាក់។

ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខក្នុងម្នាក់ ៥០០ដុល្លារ (2000$)ហើយក៏សូមឱ្យពួកគាត់ទៅបានស្ងប់សុខ។ សូមគ្រប់គ្នា ជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ផង នេះជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាន។
ប្រភព៖ទ្រី ដាណា Dana Try

Related posts

Leave a Comment