គួរឲ្យអាសូរណាស់! គ្រូបង្រៀនដ៏ ស្រស់ស្អាតម្នាក់បាន ស្លាប់ទាំងដែលមិនបាន ឃើញមុខកូន…

ជីវិតមនុស្សពិតជាមើលមិនឃើញមែនមុននេះបន្តិចមានគេហទំព័រfacebook​មួយបានបង្ហោះរឿងដ៏ក្រៀមក្រំមួយដោយឲ្យបានដឹងថាមានអ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់បានស្លា ប់ នៅខណៈពេលដែលកំពុងតែសម្រាលកូនក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៅឡើយទេ។ក្នុងនាមខ្លួនជាម្ដាយគឺហ៊ានលះបង់អ្វីៗសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងសូម្បីតែជីវិតរបស់ខ្លួនពិតជាគួរឲខ្លោ ចផ្សារណាស់។

សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខអ្នកគ្រូជីវិតមួយប្តូរយកជីវិតពីរក្នុងនាមឈា ម ជាគ្រូបង្រៀនសូមចូលរួមសោ កស្តា យជាអនេកចំពោះអ្នកគ្រូ ម៉ាប់ សុវណ្ណ ដែលបានទទួល ម ណ ភាពទៅទាំងមិនទាន់បានឃើញកូនទាំងពីរហើយកូនក៏មិនទាន់បានឃើញម្តាយផងនោះ។ប្រភព៖ពិភព កិច្ចតែងការបង្រៀន

Related posts

Leave a Comment