សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង! សមាជិកសហគមន៍ព្រៃឡង់ ដែលជាអ្នកសកម្មក្នុងការពារធនធានធម្មជាតិ បានបាត់ ប ង់ ជីវិតដោយសារ…

ហ្វេសប៊ុក៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិតជាគួរអោយសោកស្តាយណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាត់បង់ធន់ធានមនុស្សជួយសង្គមមួយរូបទៀតហេីយ Rip ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សេចក្តីជួនដំណឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដល់សារធារណៈជន អង្គការដៃគួ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ចាស់ជំនួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រមទាំងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ !​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យើងខ្ញុំជាតំណាងសមាជិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំងបួនខេត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានខេត្តក្រចេះកំពង់ធំព្រះវិហារនឹងស្ទឹងត្រែង! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានទុក្ខជាក្រៀមក្រំជាទម្ងន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារបាត់បង់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់ឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (លោក សែន សុទ្ធា ) រស់នៅភូមិ​​​​​​​​​​​​​​​ អូឡង់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឃុំសៀមបូក ស្រុកសៀមបូក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខេត្តស្ទឹងត្រែង ​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលជាអ្នកសកម្មក្នុងការពារធនធានធម្មជាតិ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រៃឡង់ បាន បា ត់ ប ង់ ជី វិតនៅវរលា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោងប្រហែល១២យប់អទ្រាធថ្ងៃទី១៦ខែកក្តដា២០២០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលម៉ូតូ ៕

Related posts

Leave a Comment