នុះ ក្រសួងធម្មការ ស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃ ឲ្យតាមចាប់ខ្លួនម្ចាស់ផេក Troll យឹមតន ហើយ…(មានវិដេអូ)

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ គណៈសង្ឃនា យក នៃព្រះរាជា ណា ចក្រកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការ ណ៍មួយ ដោយស្នើអោយក្រសួង ធម្មការ និង សាសនា និង អាជ្ញាធរមាន សមត្ថកិច្ចពា ក់ព័ន្ធ ចាត់វិ ធានការ តាមនីតិវិធីច្បាប់ ចំ ពោះគណនីហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Troll យឹម តន ក្រោយ បង្ហោះឃ្លីប វីដេអូ ចម្រៀងលាយ ឡំដោ យការកា ត់រូប ភាព បព្វជិតសង្ឃពុទ្ធ សាសនា ក្នុងលក្ខណៈ អាស អា ភា សជា មួយស្ត្រីភេទ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណៈសង្ឃនាយ កចា ត់ទុកថា ការណ៍នេះ គឺជាការប្រមាថ ចំ ពោះព្រះ សង្ឃថេរវា ទនៅ កម្ពុជា យ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរ ក៏ដូច ជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានភា ពទោមនស្សកើតទុក្ខមិន សុខចិត្តយ៉ា ងក្រៃលែ ង ចំ ពោះទ​ង្វើដ៏អកុសល និង ថោកទាបនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណៈសង្ឃនាយក បញ្ជាក់ថា គណនី ហ្វេស ប៊ុកឈ្មោះ Troll យឹម តន ប្រព្រឹត្តិ អំពើរឿង អកុសល នេះ ជាច្រើនឆ្នាំមក ហើយ ដោយបានយកអធិក រណ៍ នៃបព្វជិត សង្ឃធ្វើជា អាជីព មានចេ តនា យ៉ាង ពេញទំ ហឹ ងក្នុង ការបំផ្លិ ចបំផ្លា ញកិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះសង្ឃ ក៏ដូចជាតម្លៃពុទ្ធសាស នា ថេរវាទកម្ពុជា ដែលគណៈ សង្ឃនាយ កកម្ពុជា ពុំអាចទទួ លយកបា នជាដា ច់ខាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់គណៈសង្ឃនាយកបានផ្សព្វផ្សាយអំពីលិខិ តថ្កោល ទោ សនេះ ហើយ ស្រាប់ខា ងក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បន្តធ្វើលិខិតសុំអន្តរា គមន៍ ពីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែល មានសម្តេចស ខេង ជារដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីចាត់វិធា នការ ចំពោះ ម្ចាស់ទំព័រហ្វេសប៊ុកលើផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថា កាល ពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណនីហ្វេស ប៊ុកឈ្មោះ Troll យឹម តន បង្ហោះឃ្លីប វីដេអូផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញ សង្គមជាប ទចម្រៀង សរ សេរថា “ចេញហើ យ!ចេញMVហើ យញា តិញោមអើយ, លួចស្រឡាញ់ ប៉ះចំ តែសង្សារលោក” ដោ យមា នការកាត់ តរូបភា ព លាយ ឡំបព្វជិត សង្ឃពុទ្ធសា សនា ក្នុងលក្ខណៈ អា សអា ភា សជា មួ យស្ត្រី ភេ ទ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment