ប្រឹងប្រែងឡើងប្អនៗ! ក្រសួងប្រកាសយកថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា សិស្សសាលាឯកជនត្រូវប្រឡងបាក់ឌុប…

តាមសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា បានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ២០២០ ជាសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ។

ជាមួយគ្នានោះដែរ ក្នុងមួយថ្នាក់តម្រូវឱ្យមានបេក្ខជនចូលប្រឡងត្រឹមតែ ១០ ទៅ ១៥ អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយបន្ទប់ ។ ចំណែកឯថេរវេលា និង របបពិន្ទុ នៃការប្រឡងត្រូវបានកំណត់តាមធម្មតាដូចរាល់ឆ្នាំដែរ ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាននៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡាដូចខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment