កុំចេះតែហ៊ាន! រកសុីថោកទាបពេក ដោយបន្លំសាំងធម្មតា ទៅជាសាំងស៊ុពែ ម្ចាស់ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន៥ទីតាំង ត្រូវសម្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ…

បន្ទាប់ពីមន្ត្រី​ជំនាញ​សាខា ការពារ អ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការ​ប្រកួតប្រជែងនិង​បង្ក្រាបការ​ក្លែងបន្លំ ក.ប. ប ខខេត្តតាកែវរកឃើញថាមានស្ថានីយ៍ប្រេង ឥន្ធនៈចំនួន៥ ទីតាំងក្នុងចំណោម៨ទីតាំង ដែល បានចុះពិនិត្យរកឃើញថា មាន ភាព មិនប្រក្រតី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធនឹងល ក់ខុស បរិមាណ និងគ្មានគុណភាពប្រេងក៏ដូចជា មាន ការក្លែងបន្លំ ត្រូវបានកសា ងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផាកពិន័យ ប៉ុន្តែបើនៅតែមិនរាង ចា លលើកក្រោយអាចប្រឈមមុខនិងការបិទស្ថានីយតែម្ដង។ម្ចាស់ ស្ថានីយ ​និង​ដនិងដេប៉ូ ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន៥ទីតាំងនោះ ស្ថិតនៅតាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​២ ក្នក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបាទីខេត្ដតាកែវ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការត្រួតពិនិត្យនេះមន្ត្រីជំនាញ បានធ្វើកា រវិភាគ លើកម្រិត សន្ទស្សន៍អុក តានរប ស់ប្រេង សាំងនិងសេតានរបស់ប្រេងម៉ាស៊ូត និងត្រួត ពិនិត្យលើរង្វាស់រង្វាល់ របស់បណ្តាស្ថានីយនិង ដេប៉ូចែកចាយ ទាំង ០៨ ផងដែរ។ជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ចប់សព្វគ្រប់បា នរ កឃើញថា-ស្ថានីយនិងដេប៉ូ ចំនួន ០៣ ទីតាំង មានអនុលោមភាពទាំងផ្នែកគុណភាព និងបរិមាណ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-ស្ថានីយនិងដេប៉ូ ចំនួន ០៣ ទីតាំង មិនមានអនុលោមភាពផ្នែកបរិមាណ -ស្ថានីយនិងដេប៉ូ ចំនួន ០២ ទីតាំង ទៀត មិនមានអនុលោមភាពទាំងផ្នែកគុណភាព និងបរិមាណ។ ថ្លែងប្រាប់​អ្នកសារព័ត៌ មា ន​ក្នុង​ឱ កាស​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​តម្លៃ គុណភាព និង បរិមាណ នៅ​តាម​ស្ថានីយ និង ម្ចាស់​ដេប៉ូ​ ប្រេងឥន្ធនៈ​មួយ​ចំនួន​ធំ​នៅ​បណ្ដោយ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​២ ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ស្រុក​បាទី និង ក្រុង​ដូន​កែវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ លោក ប៉ោ លាង​គង់ ប្រធាន​សា ខា​ការពារ អ្នក​ប្រើប្រាស់ កិច្ចការ ប្រកួតប្រជែង និង បង្ក្រាប​ការ​ក្លែងបន្លំ ហៅ កាត់ ក . ប . ប បានឲ្យដឹងថា ការ​ប្រើ​វិធានការ​ក្តៅ​ទៅលើ​ម្ចាស់​ស្ថានីយ ​និង​ម្ចាស់​ដេប៉ូ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ទៅកាន់​តុលាការ​នេះគឺ​ដោយ​សារ​តែ​ពួកគាត់​បានដាក់​លក់​ខុស​បរិមាណ និង គ្មាន​គុណភាព ក្នុង​ចំណោម​ស្ថានីយ​ និង​ដេប៉ូ​ប្រេងសាំង​ចំនួន​៨​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយ​បរិមាណ​នេះ គឺ គាត់​លក់​មិន​គ្រប់ ​ចំនួន​លីត្រ ហើយបញ្ហាគុណភាព នោះគឺគា ត់ដា ក់​លក់​ប្រេង សាំង​ធម្មតា ថា ជា​សាំង ស៊ុប​ព៊ែ​រ ដូច្នោះ វា​មិន​អនុលោម ​ទៅ តាម​ច្បាប់ ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​គុណ ភាព ​ទំនិញនិង​សេវា។​ លោក ប៉ោ លាង​គង់ បន្ថែមទៀតថាចំពោះ ​ម្ចាស់​ស្ថានីយ​ និង​ម្ចាស់​ដេប៉ូ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ទាំង​៥​ទីតាំង​នេះ ដែល​លោក​បាន​កសាង​សំណុំរឿង​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺ​លោក​ទើបតែចុះ​ពិនិត្យ​ម្តងតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នោះ​គ្រាន់តែ បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ដើម្បី​ពិន័យ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​ពិនិត្យ​លើកក្រោយៗ​ទៀត ឃើញ​នៅ​ដដែល មិន​រាងចាល ​នោះ លោក​នឹង​ស្នើសុំ​ទៅកាន់​ លោក ជីវ ចាន់ តារា ព្រះរាជអាជ្ញា​អម​អយ្យ​ការ​សាលាដំបូង​ខេត្ត​តាកែវ​បិទ​ទីតាំង​នោះ​ចោ ល​តែម្ដងគឺ​មិន​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រកប​អាជីវកម្ម តទៅ​ទៀត។​​ជាមួយគ្នានេះដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកប្រធាន សាខា ក៏បានធ្វើការអំពា វនាវ ទៅដល់ម្ចាស់​ស្ថានីយ ក៏​ដូច​ជា​ម្ចាស់ ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈ ​ទាំងអស់ សូម​ប្រកប​អាជីវកម្មប្រេងសាំ ង​នេះ ដោយ​ស្មើភាព និង ស្មោះ​ត្រង់ និង​ឈរ​លើ​គោលការណ៍​ច្បាប់​ជា​ធរមាន ពិសេស​នោះ គឺ​ដាក់​លក់​ប្រេងសាំង ​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ទា ង​គុណភាព និង បរិមាណ សូម​កុំ​បន្លំ ឬ គៃបំបាត់ បរិមាណ​ប្រេងសាំង​តទៅទៀត៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment