ខ្លាំងមែន សូមសរសើរ! អ្នកនាង ស្រីអូនថាថ្ងៃនេះ៤ឆ្នាំមុន​ គេមិនទទួលឲ្យថតរឿង តែថ្ងៃនេះ៤ឆ្នាំក្រោយបង្កើតផលិតកម្មខ្លួនឯងតែម្តង…

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយ អ្នកនាង អារី នួន ហៅស្រីអូន ក្រៅពីជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញ អ្នកនាងក៏តែងតែធ្វើនូវទង្វើសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗ។ លើសពីនោះផងដែរ អ្នកនាងក៏បានចូលរួមថតខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្នាតខ្លីជាច្រើនផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីៗនេះ អ្នកនាងបានបោះទុនបង្កើតផលិតកម្មមួយដោយខ្លួនឯង និងបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ពីប្រវត្តិជីវិតរបស់ខ្លួននាងកាលពី៤ឆ្នាំមុនដូច្នេះថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខែ7ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានដាក់ទុន10000$ ដេីម្បីថតរឿងខ្លីអប់រំ

ខែ7ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានដាក់ទុន 500000$ ដេីម្បីបង្កេីតផលិតកម្មដោយទិញកាម៉េរាហូលីវូតមកថតរឿងកុនធំតែម្ដងដេីម្បីអោយរឿងមានគុណភាពល្អនិងដាក់ក្រុមការងារបរទេសមកធ្វេីរឿងថែម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

#ARRICambodia ម៉ូឌែលចុងក្រោយបង្អស់មានតែមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

4ឆ្នាំមុនប៉ុស្ដ៍ទូរទស្ស៍មួយគេមិនទទួលខ្ញុំថតរឿង

4ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំបេីកផលិតកម្មខ្លួនឯង

💪🏻តាមពិតមនុស្សយេីងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសក្ខដានុពលពេញខ្លួនចឹងហេីយទេីបគេមិនអោយយេីងមេីលងាយខ្លួនឯងទេ

💪🏻សំរាប់ខ្ញុំអ្នកដទៃអាចមេីលងាយខ្ញុំបាន តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនដែលមេីលងាយខ្លួនឯងទេ

💪🏻ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថា ខ្ញុំអាចធ្វេីបាន💪🏻

4ឆ្នាំមុននិង4ឆ្នាំក្រោយមនុស្សគេមិនអោយមេីលងាយខ្លួនឯងទេ

គេអាចបដិសេធយេីងតែយេីងមិនអាចបញ្ឈប់ក្ដីស្រម៉ៃយេីងឡេីយ🙏🏻👏​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment