បានតំណែងភ្លាម លោកសួន សេរីរដ្ឋា ប្រកាសថា ចង់ឲ្យកសិករខ្មែរក្លាយជាម្ចាស់ដីស្របច្បាប់ រួចពីការរំ​លោ​ភ​ពីអ្នកមានអំណាច…

ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា បានចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​ត្រាស់បង្គាប់​ តែងតាំ ងមុខ តំណែង លោក សួន សេរីរដ្ឋា ជារដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួង​អ ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយត្រូវបានតែ ងតាំង អតីតប្រធាន​គ ណបក្សអំណាចខ្មែររូបនេះ បានស រសេរ នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកនាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០នេះថា៖ «ជនប ទមួយដែល ខ្ញុំ សុបិន្តចង់បាន តាំ ងពីតូចមកនោះគឺ កសិករក្លាយជាម្ចាស់ កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ ហើ យរួចផុតពីការ រំលោភ បំពាន យកពីអ្នកមានលុយ មា នអំណាច ! អរគុណទាំងសា រគាំទ្រ និងសា ររិះ គន់ដៀលជេរ..»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកថា លោក សួន សេរីរដ្ឋា ត្រូវបាន​ចា ប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ក្រោមកា រចោ ទប្រកាន់​ចំនួន ៣បទល្មើសដូចជា បទញុះ ញង់ ​កុំឱ្យយោ ធិន​ស្តាប់បង្គាប់, បទធ្វើឱ្យខូចចិត្ត​ក ងទ័ព និង​បទ​ញុះញង់​ឱ្យប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍ ហើយ​ត្រូវបាន តុលាការ​ផ្តន្ទាទោ ស​ឱ្យជា ប់​ពន្ធនា គារ​រ យៈពេល ៥ឆ្នាំ និ ងពិន័យ ១០លាន រៀល។ នៅខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ព្រះមហាក្សត្រ​ ក៏​បាន​ ចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​ត្រាស់​ប ង្គ្រា ប់​លើក លែងទោស​ឱ្យ​លោក សួន សេរីរដ្ឋា៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment