ហួសចិត្ត! សកម្មជនការពារព្រៃឈើ ត្រូវគេព្រួតវា​យ ពេលឡើងរិះគន់ការកា​ប់ព្រៃឈើ ក្នុងវេទិកាសាធារណៈ រៀបចំឡើងនៅសាលាឃុំ

​ពល​រដ្ឋ​អះអា​ងថា​ ​សក​ម្មជ​ន កា​រពារ​ព្រៃឈើ​ម្នាក់​នៅ​ខេ​ត្តរ​ត ន​គិរី​ ត្រូវបា​ន គេ​ព្រួ ត​គ្នា ​វា យ ​នៅ ចំពោះមុខ​អាជ្ញាធរ ​ក្នុងវេ​​ទិ​កា ​សាធា រណៈមួ​​យ ​ក្រោយពីបុ​រ ស​រូប នោះឡើ​ងថ្លែ​ងប្រាប់ អាជ្ញាធរពី ការរីក រាលដា លនៃបទល្មើសព្រៃឈើ​ នៅក្នុង តំបន់ នោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជនជាតិដើមភាគ តិចម្នាក់សុំមិន បញ្ចេញឈ្មោះ​ ដោយ​បារម្ភ​ ពី​សុវត្ថិភាព​ផ្ទាល់ ​ខ្លួន​ ប្រាប់ VOD នៅព្រឹកមិញនេះថា លោក ឆន ផល្លា ដែលធ្លាប់ប្តឹង និងរាយកា រណ៍ ​ពី បទល្មើស ព្រៃឈើ ត្រូវបា ន គេ ព្រួ តគ្នាវា យឱ្យរង របួ សក្នុងវេទិកា សាធារ ណៈមួយ ដែល​ត្រូវ​បា ន​រៀបចំ ​ឡើង​នៅសា លាឃុំសេ ដា​​ ដោយ​អា ជ្ញាធរ​ស្រុ​ក​លំផាត់ ខេត្តរតនគិរី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរស​សុំ​មិន ​បញ្ ចេញ​អត្តសញ្ញា ណ​ប្រាប់ថា៖ «គេ វា យ គាត់ ធ្ង ន់ធ្ងរហើយ ប្រជាពលរដ្ឋវា យ​[…] មូលហេតុមកពីគា ត់ប្តឹ ង គេ។ គេវា យ គា ត់ នៅក្នុងប្រជុំ។ ប្រជុំវេ ទិកាសេរី»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសរូប នេះអះ អាងទៀតថា ពេលនេះ លោក ឆន ផល្លា កំពុងសម្ងំក្នុងផ្ទះដែ លឡោមព័ទ្ធដោ យក្រុម​អ្នកភូមិ និងកង ក​ម្លាំ​ង​ នគ របាល។វីអូឌី​បាន​ទា ក់ទង​ ទៅ​លោ ក ឆន ផល្លា ដោយ​ផ្ទាល់​តា ម​រយៈ​ លេខ​ទូរស័ព្ទ​រប ស់​លោក ប៉ុន្តែ គ្មាន ​នរ ណា ​ទទួល​នោះ​ឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង​​សារ​ ជា​ សំឡេង​ ដែល​ផ្ដល់​ដោយ​ សមាគ ម​ការ ពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុ ក​ប្រចាំ​ខេត្ត​រត នគិរី លោក ឆន ផល្លា ដែលរស់នៅភូមិសា មុត្រក្រោម ឃុំសេដា និយា យដែរថា ពេលអ្នកភូមិផ្សេង ទៀតព្រួ តគ្នាវា យ លោក លោកបានរត់ ទៅឱ្យ មេប៉ុស្តិ៍ និងអ ភិ បាលស្រុកដែល មានវត្តមាន នៅទី នោះជួយដែរ តែលោ កថា ពួកគេ ហា ក់ធ្វើមិន ដឹង មិនឮ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ឆន ផល្លា និយាយ​ថា៖ «គេវា យខ្ញុំ នៅមុ ខប៉ូលិស ខ្ញុំរត់ទៅ ឱ្យប៉ូលិសជួយ ហើយ នៅ តែឱ្យពួ កហ្នឹងវា យទៀត ឱ្យខ្ញុំទុកចិ ត្តពួក គាត់[សមត្ថកិច្ច]យ៉ាង ម៉េច? ខ្ញុំសំណូ មពរខា ងសិទ្ធិមនុស្សឱ្យជួយខ្ញុំយ ក ចេញពីផ្ទះផង»។

អភិបាលស្រុកលំ ផាត់ លោក នូ ថេ សុំមិ នធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេ ដោយ តម្រូវឱ្យចុះដល់កន្លែងកើតហេ តុផ្ទាល់។ ប៉ុ​ន្តែ ​មេភូមិសាមុត្រ ក្រោម លោក ខំា ផ​សាវ៉ាត ដែលចូ លរួមវេទិ កានោះដែរ បានអះអា ងថា ពលរដ្ឋ ៤ភូមិនៅ​តំបន់នោះមិនពេញ ចិត្តទង្វើរបស់ លោ ក ឆន ផល្លា នោះទេ ដោ យថា បុរសនោះបា នប្តឹង គេគ្រប់គ្នា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មេភូមិរូបនេះ អះអាង ទៀតថា វេទិកា សេរីនេះ អាជ្ញាធរមិនបា នអញ្ជើញលោក ឆន ផល្លា មក ចូលរួមទេ តែលោក​ថា លោក ឆន ផល្លា បានម កចូល រួមដោយខ្លួនឯង ហើយឡើងនិ យាយ ខុសប្រធា នបទ រិះ គន់ រឿងប ទល្មើ​ ស ព្រៃ ឈើ និងយក ទូរស ព្ទថត មុខ អភិ ​បាលស្រុ​ក មេប៉ុស្តិ៍ ក្នុង វេទិ កាធ្វើឱ្យអ្នកភូមិ ផ្ទុះ កំ ហឹ ង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ខាំ ផសាវ៉ាត ប្រាប់ថា៖ «គាត់ហ្នឹង ឃុំស្រុកអីក៏ប្តឹ ងហ្មង បរិស្ថានស្រុក បរិស្ថាន ខេត្តអីក៏ គេប្តឹង ដែរ ប្តឹងទាំងអស់ ហ្មងម្នា​ ក់ហ្នឹង លើសគេ លើ ស ឯង។ ម្នាក់ហ្នឹងម កពី កំពង់ចាម។ គេលែងត្រូវកា រហើ យ មនុស្សហ្នឹង ឱ្យអភិ​បា​ល ស្រុកយ កទៅ ណា យកទៅ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្នងការ​រ ង​ នគរ បាល​ខេត្ត​រតនគិរី លោក អឹម ផានី បាន​ប្រាប់​ថា លោក​មិន​ ទាន់​ទ ទួល​បា ន​ព័ត៌មាន​អំពី​ករណី​ប្រើ​អំពើ​ ហិ ង្សា​ទៅ​លើ ​លោក ឆន ផល្លា ទេ។មន្ត្រីសម្របស ម្រួលសមា គម ការពារសិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុ កប្រចាំខេ​ត្តរ​តន​គិរី ​លោក​ ឌិ​ន ខន្នី​ និយា យថា ​លោក ឆន ផល្លា ជាសកម្មជន ការពា រព្រៃសហគមន៍ និងព្រៃដែន ជម្រក​អភិ រក្សនៅតំ បន់នោះ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ មក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ត្រីការពា រសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះ អះអាងថា តាមរយៈ សកម្មភាពនេះ លោក ឆន ផល្លា បានប្ដឹងទាំ ងជ នល្មើសព្រៃឈើ ប្រជាសហ គមន៍ និងអាជ្ញា ធរពា ក់ព័ន្ធ ទៅតុលា ការចំនួន ៧បណ្តឹង។ លោក ខន្នី បន្ថែម ថា បច្ចុប្បន្ន បណ្តឹងខ្លះរបស់ លោក ឆន ផល្លា នៅសា លាដំបូង និងខ្លះទៀតឡើងដ ល់សា លាឧទ្ធរណ៍ ហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ឌិន ខន្នី ប្រាប់ថា៖ «ខ្ញុំ សោកស្តាយករ ណីដែ លអាជ្ញាធរ មាន ទាំងស្រុក មាន ទាំងឃុំ មានទាំងភូមិ ឱ្យគេវា យប្រជាព លរដ្ឋដែលជា អ្នកស្របច្បាប់បា ន មានន័យថា វាជា គំរូដ៏អាក្រក់ មួយ នៅក្នុងសង្គម»។

អ្នកការពា រសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះ ជំរុញឱ្យអា ជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិចាត់ វិធានកា រករណីនេះ ដើម្បីធានាថា សកម្មជនការពារព្រៃឈើមិ នត្រូវបានគេ រើសអើង បណ្តេញ ចេញពីភូមិ ឬព្រួតគ្នាវា យឱ្យរ ងរបួស ចំពោះ មុ ខអាជ្ញាធរមា នសមត្ថកិច្ចបែ បនេះទេ។យ៉ាង នេះក្តី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងម ហាផ្ទៃ លោក ស ខេង ក្នុងពិធីមួ យនៅក្រសួងម ហាផ្ទៃកាល ពីម្សិលមិញ បាននិយាយថា អ្ន​កធំៗ​ បាន​នាំគ្នា​សម្រុក​ទៅ ​ចាប់ដី ​នៅ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​។​

លោកនាយ ករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្រោយ កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកា លពីថ្ងៃសុក្រ​សប្ដាហ៍ ​មុន បាន ចេញ សេចក្តីស​ម្រេ​ច​មួយប្រាប់ទៅ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើ ពុករ លួយថា ដល់ពេលវះកា ត់មន្ត្រីឃុ ប ឃិតគ្នារំ លោ ភយ កដីពលរដ្ឋ និងដីរដ្ឋខុស ច្បាប់ហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ អ្នក​ឃ្លាំ​មើ ល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ លោក ឌិន ខន្នី អះអា ងថា វាជាគំរូអាក្រក់មួយដ ល់សង្គម បើរដ្ឋាភិបា លមិនអាចចាត់វិធានការលើ មន្ត្រីខិលខូចឃុ បឃិតគ្នាទន្ទ្រាន យកដីរដ្ឋរួចពីសំ ណា ញ់ច្បាប់ ហើយ មិនអន្តរា គមន៍ជួយសកម្មជនការពា រព្រៃឈើ នោះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment