រលាយហើយ! ម៉ូតូដឹកឈើរាប់សិបគ្រឿង បើកកាត់មុខស្នាក់កាព្រៃឈើ ទៅលក់នៅវៀតណាម អាជ្ញាធថាមើលអត់ឃើញ…

សមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញប្រចាំ ការនៅក្នុង ដែនជម្រកសត្វព្រៃ កែ​វសីមា​ និងភ្នំព្រិចហា ក់ដូច ជាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការ ប ង្ក្រា ប ទ ប់ស្កា ត់ប ទល្មើសព្រៃឈើនៅទីនោះ បាន ឡើយដោយ បទល្មើស នៅតែបន្តកើតមានយ៉ាង ពេញបន្ទុកដដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពោលគឺប ង្ក្រា បមិ នចេះអ ស់នៅ តែបណ្តែតបណ្តោយឱ្យពួកក្រុមឈ្មួញប្រើមធ្យោបាយគ្រប់រូបភាព ដើម្បីដឹកជញ្ជូនឈើយកទៅលក់ នៅប្រទេសវៀតណាម តាមច្រករបៀង ក្នុងស្រុកកែវសីមា ហើយដែលគេ ស ង្ស័ យ ថាជាមុខសញ្ញាចា ស់តែ ដដែលៗ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពបា នបង្ហើបថា មានបុគ្គលខ្លះដោ យសារតែខ្លួនធ្លា ប់ដឹកឈើរាប់ឆ្នាំមក ហើយនោះ គឺនៅមិ នសុខទេ ទោះបីជា មានកម្លាំងស មត្ថកិច្ចប ង្ក្រា បយ៉ាងណាក៏ដោ យក៏នៅ តែរិះរ កគ្រប់មធ្យោ បាយ ដើម្បីប្រព្រឹត្តដដែលដោយពួកក្រុមឈ្មួញទាំង នោះធ្លាប់ បានស្គា ល់គ្រ ប់មន្ត្រីជំនា ញ អស់ហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពដដែលបង្ហើបទៀតថា ពិតមែនតែពូក ក្រុមឈ្មួញហ៊ានដឹកឈើទាំ ងថ្ងៃទាំង យ ប់កាត់មុខស្នាក់ការបរិស្ថានកែវសីមានិងដែន បរិស្ថានភ្នំព្រិចស្ថិតក្នុងឃុំស្រែឈូក ស្រុកកែវសី មាខេត្តមណ្ឌល គិរីនោះក្តីក៏ក្រុមមន្ត្រីទាំងឡាយនោះមិនខ្ចីប ង្ក្រា ប ដែរលើកលែងតែមាន កម្លាំងចម្រុះចុះម កទើ បហែ ហម អមដំណើរប្រើទស្សនៈធនញ្ជ័យ ហៃអើៗតាមគេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងនៅវេលាម៉ោង ២សៀលថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០នេះ មានក្រុមម៉ូតូដឹក ឈើ មួយក្រុម បាននាំគ្នាដឹកឈើទាំងថ្ងៃកាត់មុ ខស្នាក់ការ បរិស្ថានជាហូរ ហែដោ យគ្មាន ការខ្លាចញញើ តសមត្ថកិច្ចបន្តិច ណាសោះឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាមានក្រុមអ្នកកាសែត បានទូរស័ព្ទសុំកា របំភ្លឺពីលោក ខាង សឿង នាយរងស្នាក់ការ ដែនប រិស្ថានក្តី តែបែរជាលោកឆ្លើយតបមកវិញថា មិនបាន ដឹងនិងមិ នបាន ឃើញទេ ដូច្នេះកុំថា ឡើយអ្ន កកា សែត ជាបន្លាក្នុងភ្នែករបស់ក្រុមលោក សូម្បីតែប្រ ជាពលរដ្ឋក៏មា នកា រស ង្ស័ យ ដែ រតែក្រុមមន្រ្តីដែ នបរិស្ថានដែ លត្រូវផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកពី ក្រុមឈ្មួញឈើទាំ ងនោះ មើលមិ នឃើញម៉ូតូដឹក ឈើទាំង នោះ ដដែល តែយ៉ាងណាក៏ឮសំឡេងលាន់ រំពងព្រៃ ពេញឃុំស្រែឈួកនេះដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការអង្គុយ រាប់ លេងៗត្រួសៗក្នុង មួយថ្ងៃគឺមិ នក្រោមពី៣០ទៅ ៥០ម៉ូតូទេដែ លឆ្លងកា ត់ស្នាក់ ការដែនបរិស្ថានក្នងឃុំស្រែ ឈូក ស្រុក កែវសីមា ខេត្តមណ្ឌល គិរី នេះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment