កុំចេះតែហ៊ាន! ពលរដ្ឋវៀតណាម ជា​ប់គុក៨ឆ្នាំ ព្រោះរិះគន់ហូ ជីមិញ និងបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ហើយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

បុរស​វៀត​ណា​ម្នាក់​ជាប់ ចោទ​ ពី​បទ​និ យា យ​បង្ខូចឈ្មោះ​មេ ដឹកនាំ​ប្រទេស ដោយ សារ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ទស្សនៈ​គាំទ្រ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ របស់​ខ្លួន​នៅលើ​ទំព័រ​ហ្វេ​ស ប៊ុក​នោះ ត្រូវបាន​កា ត់ ទោស ​អោយ ​ជាប់ គុ ក ​៨​ឆ្នាំ​​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​៨​កក្កដា ក្រោយ​ស វនាកា រ​ដ៏​ លឿន​មួយ​ដែ ល​ត្រូវបាន​ ថ្កោលទោ ស​ដោ យ​ក្រុម​សិទ្ធិ​មនុស្ស​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ង្វៀន គួ​ក ឌឹ​ក វឿង អាយុ​២៩​ឆ្នាំ បាន​និយាយ​អំពី​កា រគាំទ្រ​របស់​ លោក​ចំ ពោះ​លទ្ធិប្រជាធិប តេយ្យ​នៅ​វៀតណាម និង​បាន​ចែករំលែ ក​ព័ ត៌មាន​ស្តីពី​កា រត វ៉ា​ប្រឆាំ ង​នៅ​ហុ ងកុង​​មុនពេល ​លោក​ត្រូវបា ន​ចាប់​​ខ្លួន​កាលពី​ចុង​ ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​មុន​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌ មាន​វៀតណា ម​បាន ​រាយការណ៍​ថា ជននេះ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​វីដេអូ​និង​ បង្ហោះ​អត្ថបទ និយាយ​បង្ខូចឈ្មោះ​ គណបក្ស​កុំម្មុយនីស្ត​និ ង​សង្គមនិយម ហើយ​ និយា យ​បង្អា ប់​ហូ ជី​មី​ញ និង ​មេ​ដឹក​​នាំ ​បក្ស​និង​រដ្ឋ​ដទៃ​ទៀត​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​វឿង បាន​ទទួល​កំហុស ​ចំពោះ​កា រចោទប្រកាន់​ ពី​បទ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ឃោស នា​ប្រឆាំង​រដ្ឋ និង​បាន ​ប្រាប់​តុ លា ការ​ថា លោក​គ្រាន់តែ​ប ញ្ចេញ​ទស្សនៈ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ​ប៉ុណ្ណោះ ទោះជា​យ៉ាងណា តុលាកា រ​និ យាយថា អំពើ​រប​​ស់ ​គា ត់ ​គ្រោះថ្នា ក់​ ដល់​សង្គម​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការ​ចា ប់ខ្លួនវឿង កើត​ឡើង​ក្រោយ​ការចា ប់ខ្លួន​អ្នកកាសែត ​និង​សកម្មជន​ល្បីៗ​មួ យចំនួន ​នៅ​ ប៉ុន្មាន​ខែ​មុន​សមាជ​បក្ស​៥​ឆ្នាំ​ម្តង​ដែល ​គ្រោង​ធ្វើ​នៅ ​ខែ​ម ករា​ឆ្នាំ​ក្រោយ​។​មុន ​នេះ​មួយ​ថ្ងៃ តុលាការ​ដ ដែល​​បា ន​ កាត់ទោស​មនុស្ស​៣​នាក់​អោយ​ជា ប់គុក​៧​ឆ្នាំ​ចំពោះ ​ទោ ស​មានបំ ណង​ផ្តួលរំលំ​ ប ក្ស​កុំម្មុយនីស្ត​៕​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment