ម្តាយតូចចិត្ត កូនស្រីពេលបានប្តី លែងខ្វល់ពីខ្លួន នាំប្តីរត់ចេញពីផ្ទះ ទៅសោយសុខ ទុកគាត់ចោលឲ្យរស់នៅលំបាកវេទនាតែម្នាក់ឯង…

ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់បានអះអាងថា នៅសុខៗ កូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួន បាននាំប្តីនិងកូនស្រីតូច ចុះចេញពីផ្ទះបាត់ចោលគាត់ជាម្តាយ ឱ្យរស់នៅលំបាកវេទនា តែ ២នាក់ម្តាយជរា ដោយគិតមកដល់សព្វថ្ងៃ មានរយៈពេលជិត១ខែមកហើយ ដែលកូនស្រីចេញទៅបាត់ ដោយគ្មានដំណឹង និងមិនអា ចទាក់ ទងបានសោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីដែលអះអាងថា ត្រូវកូនស្រីនាំប្តីនិងកូនចុះចោ លបាត់នោះ មានឈ្មោះមឿន ជាស្ត្រីមេ ម៉ាយ សព្វថ្ងៃមានលំនៅក្នុងភូមិព្រៃទទឹង ឃុំក្រាំងម្កាក់ ស្រុកអង្គស្នួល។ ចំណែកកូនស្រីបង្កើត ដែលនាំប្តី និងកូនចុះចោលម្តាយបាត់ មានឈ្មោះសុំ សុម៉ា បានចុះ ចេញពី ផ្ទះតាំងពីថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រភពពីគណនីហ្វេស ប៊ុកឈ្មោះ Bong Pisey ដែលអះអាងថា ត្រូវជាអ្នកជិតខាងស្ត្រីជាម្តាយដែលត្រូវកូនស្រីចុះចោល បានបង្ហោះសា ររៀបរាប់កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០ ២០ ថា “ដំណឹងស្វែងរកមនុស្ស នាងខ្ញុំឈ្មោះមឿន រស់នៅភូមិព្រៃទ ទឹង ឃុំក្រាំងម្កាក់ ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល បានបា ត់កូនស្រីបង្កើតនិងចៅ ហើយកូនប្រសា អស់រយៈពេល តាំងពីខែឧសភា ថ្ងៃទី២៣ ឆ្នាំ២០២០ មក ទល់សព្វថ្ងៃ បើបងប្អូនណាបានឃើញ សូមមេត្តាប្រាប់ដំណឹងមកទូរស័ព្ទ ០៨៨ ៦៦ ៣៥ ៥២៦។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយសូមទទូចសុំបង ប្អូនជួយស៊ែរផង គាត់មកពឹងនា ងខ្ញុំឱ្យផុស ដោយមានកូ នស្រីតែម្នាក់គត់ ដែលគាត់ស្ត្រីមេម៉ាយនៅជាមួយ ម្តាយចា ស់ម្នាក់ទៀត តេទៅកូនស្រីឈ្មោះសំ សុម៉ា ទាក់ទងមិនបាន តាំង ពីខែឧសភា ថ្ងៃទី១១ មកទល់ សព្វថ្ងៃនេះ បើបងប្អូនបានឃើញ ជួយផ្តល់ដំណឹង មកផង ដល់លេខខាងលើ ពួកគាត់មានតែម្រាមដៃ១០ សុំអង្វរពី បងប្អូនជួយស៊ែរ…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការបញ្ជាក់ ឱ្យដឹងពីម្ចាស់ គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើ មូលហេតុ ដែលស្ត្រីជាកូន នាំទាំងកូន ស្រីតូច និងប្តី ចុះចោលម្តាយនេះ គឺដោយសា រតាមប្តី។ ចំណែកស្ត្រីជាម្តាយដែលប្រកាសតាមរក កូនស្រីនេះ គឺគ្រាន់ តែចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរប ស់កូនស្រី និងក្រុម គ្រួសារប៉ុណ្ណោះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment