នាយក្រឹម ប្រៀបធៀប អ្នកគាំទ្រលោក សម រង្ស៊ី ដូចសត្វកង្កែប…

តារាកំប្លែងជើងចាស់ល្បីឈ្មោះ លោកអ៊ូ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ ហៅនាយក្រឹម ដែលជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សកាន់អំណាច (គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា) ដែលមុននេះបានលើក តម្កើងសម្តេចហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាបុរស ខ្លាំង៦ចំណុចនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលនេះទៀត លោកបានប្រៀបធៀប លោកសម រង្ស៊ី អតីត មេបក្សប្រឆាំង (អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ) ទៅនឹងសត្វកណ្តុរ ចំណែក សកម្មជនអ្នកគាំទ្រលោកសម រង្ស៊ី ជាកង្កែប ហើយថាសត្វទាំង ពីរក្បាលនេះ (កណ្តុរនិងកង្កែប) មុននិង ក្រោយនឹងស៊ីគ្នា តាមរបៀប ដែលគេហៅថា “ពាលស៊ីពាល”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអ៊ូ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ បានសរសេរក្នុងគណនីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុ របស់លោក នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ថា “ខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបសត្វពីរ (កណ្តុរ & កង្កែប) ជាការពិតណាស់ អ្នកស្រែចម្ការភាគច្រើនគាត់មិនដឹងថា កង្កែបរស់នៅកន្លែងណា ពិតប្រាកដនោះទេ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កង្កែប (ប្រៀបដូចជាសកម្មជនរង្ស៊ី) បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ កង្កែប ចូលចិត្តបញ្ចេញសំឡេងទ្រហឹងពេញស្រុកពេញស្រែ នៅពេលមុនភ្លៀង ឬក្រោយភ្លៀង ជួនកាលស្រែកខុសរដូវក៏មាន មិនដឹងថា ខ្លួននៅក្បែរមនុស្ស ឬនៅឆ្ងាយពីមនុស្សទេ។ អ៊ីចឹងហើយបានជាអ្នកស្រុកងាយ នឹងចាប់ គាត់បាន នៅពេលគាត់ស្រែក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកកណ្តុរវិញ (ប្រៀបដូចជារង្ស៊ី) កណ្តុរជាសត្វកខ្វក់ ហើយពូកែកកេរ ឬកាត់អ្វីៗនៅក្នុងភូមិស្ថានអ្នកស្រុក អ្នកស្រែណាស់ អ្នកណាក៏ដឹងថា សត្វកណ្តុរ ជាសត្វចង្រៃដែរ។កណ្តុរ ចូលចិត្តប្រើ ធ្មេញបំ ផ្លាញ!!រង្ស៊ី ចូលចិត្តប្រើបបេរមាត់ ញុះញុង់ បំ ផ្លា ញ!!(ទាំងពីរក្បាលនេះ មិនខុសគ្នាទេ ម៉្យាង ម្នាក់)”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយក្រឹម បានសរ សេរបន្តថា “អ៊ីចឹងបងប្អូនណាដែលមានចរិតដូចសត្វកង្កែប មុនធ្វើអ្វីមួយ សូមគិតបន្តិចសិនទៅ។ ជា ប់ គុកក៏ខ្លួនឯង! បា ត់ ប ង់ ជីវិតក៏ខ្លួនឯង! ព្រាត់ប្រា សម៉ែឪ កូនចៅជាទីស្រឡាញ់ទៀត។ ចំណែកអ្នកបញ្ជាឱ្យយើងស្រែក ចុង បញ្ចប់ គេឆ្លើយថា មិនមែនជាសកម្មជនរ បស់ខ្លួនទេ។ ជាការពិត ឆ្នាំ២០១៣ និងពេលថ្មីៗនេះ បងប្អូនអ្នកទាំង នោះឈឺចាប់មួយជីវិតដែល មិនអាចបំភ្លេចបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយរួមទៅគឺ ៖ សត្វទាំង ពីរក្បាលនេះ មុននិងក្រោយ បើមិនកណ្តុរស៊ីកង្កែប ក៏កង្កែប ស៊ីកណ្តុរវិញដែរ។ “ពាលស៊ីពាល” (អរគុណសន្តិភាព)។សូមចូលរួមទ ប់ ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 តាមការណែ នាំរបស់ក្រសួងសុ ខាភិបាលទាំងអស់គ្នា”៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment