សូមជួយស៊ែផង! លោក​ឧកញ៉ា​ ស្រី​ ចាន់​ថន​ ប្រកាស​ស្វែង​រក​ម្ចាស់​ iPad ចំនួន4គ្រឿង​ ដែលបានបាត់ ឲ្យមកយកវិញផង​…

នៅ​មុន​នេះ​បន្តិច​ នាល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២០នេះ​​ យោង​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​ផេក​ហ្វេសប៊ុក​ Jet’s Garden Park ដែល​ជាទី​រមណីយដ្ឋាន​ 7NG របស់​លោក​ឧកញ៉ា​ ស្រី​ ចាន់​ថន​ និង​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ឃុំ​វិហារ​សួគ៌​ ស្រុក​ខ្សាច់​កណ្ដាល​ ខេត្ត​កណ្ដាល​ បាន​ធ្វើ​ការ​ប្រកាស​ស្វែង​រក​ម្ចាស់​ iPad ចំនួន4គ្រឿង​ ដោយមាន​ខ្លឹមសារ​រៀប​រាប់​ដូច​តទៅ​៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ដំណឹងស្វែងរកម្ចាស់របស់​ ថ្ងៃនេះបុគ្គលិករមណីយដ្ឋានយើងខ្ញុំរើសបាន iPad ចំនួន4គ្រឿង បើម្ចាស់បានដឹងសូមទំនាក់ទំនងមករមណីយដ្ឋានយើងខ្ញុំតាមរយៈ 093 93 02 02 សូមអរគុណ»។ សូម​ប្រិយមិត្ត​ជួយ​ស៊ែរបន្តផង​ ដេីម្បី​អោយដំណឹងនេះបានដឹងដល់ម្ចាស់​ iPad ខាងលេី​ និងមក​ទទួល​យក​ទៅវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment